18.10.15 10:00
Stikkord: om bord
Hei,

trenger "om bord" en preposisjon etterpå? Hvilken i så fall?

Jeg er om bord på/i båten.
Jeg er om bord båten.

På forhånd takk!

18.10.15 14:22, Mestermann no
Begge preposisjonene, både på og i, kan brukes. Men i er den vanligste.

18.10.15 18:06
Mange takk! Også for kongeriket-svar under.
Begge ganger bkm (glemte å signere)

18.10.15 21:01
Jeg ventet ti minutter på kaien
før jeg gikk ombord
Uten preposisjon.

19.10.15 15:30
Mestermann, ich möchte da noch einmal einhaken:

Den vanligste preposisjonen er "i", skriver du. Man skiller da ikke mellom dativ og
akkusativ på et vis? Bevegelse eller stillstand?

Jeg er om bord i båten.
MEN
Jeg går om bord på båten.

21:01
Ja, i det tilfelle visste jeg at det ikke trengtes en preposisjon etter "om bord"
fordi setningen slutter etter "om bord". Men hvis du hadde føyd til skip, båt e.l.,
så hadde man trengt i eller på. Ikke sant?

På forhånd takk!
bkm

19.10.15 19:05, Mestermann no
Nei, man kan såvel gå ombord på båten, og være ombord på båten, som man kan gå ombord i den og være
ombord i den.

"Søren Sørpå het en mann fra sør, som nordpå gikk i land fra båten som han var ombord på", som André Bjerke
skriver i skjemtediktet "En handelsreisendes liv".

Det er nok vanligst at man sier at man er ombord på danskebåten, på nesoddfergen, på cruiseskipet osv., og
bruker "ombord i" når det enten er tale om mindre, spesifikke fartøy, fritidsbåter, "ombord i robåten min",
"ombord i seilbåten hennes" eller når det er tale om båter og skip generelt: Ombord i små båter bør alle bruke
redningsvest. Mannskapene ombord i skipene kan være norske eller utenlandske.

"Ombord på robåten" lyder helt umulig, mens det går rimelig greit med "ombord på cabincruiseren".

Men noen generell regel eller noe prinsipp man kan utlede denne av, finnes ikke, slik det ofte er med
preposisjonsbruk. Variasjonen i usus er uansett ikke relatert til tilsteds- eller påsteds-forhold, altså hhv.
akkusativ/dativ, men er nok uttrykk for språklig vane.

For øvrig er det riktig som du kommenterer @21:01 at man ikke trenger en preposisjon i det eksempelet som
angis: "Jeg gikk ombord". Men straks et fartøyet skulle føyes til, måtte en av preposisjonene, i eller på, måtte
brukes.

19.10.15 19:29
Det skrives "om bord" - som det også ble spurt om.

19.10.15 20:19
Tusen, tusen takk! Nå er jeg blitt mye klokere! Det var til stor hjelp.
bkm

19.10.15 21:03, Mestermann no
@19:29 Ja, det er riktig, men ombord i ett ord er fremdeles utbredt i tekst - jf. TV-programmet "Vi går ombord" -
og såvidt jeg vet også tillatt som sideform; jf. for øvrig også ombordstigning, ombordlasting, ombordsending,
ombordsalg m.fl. som ikke kan skrives "om bordstigning" osv.

Jeg har lært å skrive "ombord" i ett ord, og gammel vane er ikke bare vond å vende, det er ikke alltid man synes
det er så hensiktsmessig, heller. :-)

23.10.15 00:37
For å si det helt tydelig det Mesterman allerede litt forsiktig har sagt:

Det er ikke riktig språkbruk å si "ombord på" når vi snakker om mindre båter. (Selv i en cabincruiser ville jeg unngå det - bare "ombord i").

På større fartøyer, slik som yachter, (bil)ferger, og større skip kan du bruke begge deler, men "ombord på" er nok mest vanlig.

For slike større fartøyer kan ordvalget kanskje tenkes å bli litt påvirket av hvordan vi entrer fartøyet. Befinner vi oss ute på dekk, er det vel kanskje litt mer naturlig å si "gått ombord på skipet", men har vi entret inn gjenom en port og går rett inn i skroget, faller det kanskje mer naturlig å si "gått ombord i skipet".

Og forøvrig trenger ikke "ombord" alltid å ha noen preposisjon bak seg for en kan i andre sammenstillinger bare si, "han gikk ombord da skipet lå i Krstiansand", "Når du er (gått) ombord, skal du hele tiden bære flytevest."

Når det gjelder sitatet fra dikteren Andre Bjerke, så skal det selvfølgelig ivareta et rim, men det kunne isolert egentlig bare vært sagt slik:
"Søren Sørpå het en mann fra sør, som gikk fra borde nordpå".