14.12.15 11:26
Stikkord: ansehen, dort, sich etwas ansehen
Da sollte wir ein Theaterstück sehen.
Skrev dette i word, så kom det grønn strek under, kan ikke helt sette fingeren på hva det er. Kan noen hjelpe
meg?

14.12.15 11:55
Fordi det ikke gir noen mening.

(1) Feil bøyd: Ich sollte, Du solltest, ersiees sollte,wir sollten, ihr solltet, sie sollten.

(2) Jeg går ut fra at dette her et ord-til-ord-oversettelsen av: "Da skulle vi se på et teaterstykke." På tysk bruker man "also" i dette tilfelle:

Also sollten wir ein Theaterstück sehen eller bedere Also sollten wir uns ein Theaterstück ansehen

14.12.15 11:59
Setningen på norsk skal være "der skal vi se et teaterstykke" .

14.12.15 12:07
"Der" vil jeg tendensiell alltid oversette med "dort":

Dort sollten wir ein Theaterstück sehen.

Jeg kan ikke forklare helt hvorfor, men jeg ville bruke her det refleksive Verb "sich etw. ansehen":

Dort sollten wir uns ein Theaterstück ansehen.

14.12.15 13:46
skal vi se - müsste das nicht heissen "Sollen wir uns ansehen", und nicht sollten?

14.12.15 22:32
In diesem Fall wird mit "skal" eher die Zukunft ausgedrückt:

Dort werden wir ein Theaterstück sehen.

(sollen? Na ja, nicht unmöglich - Schüler fühlen sich ja oft zu Aktivitäten gezwungen.)