15.02.16 15:21
Stikkord: breddeidrett
Heia!

Hva betyr 'breddeidrett'? Hvilken slags idrett er det?
Takk!

15.02.16 15:38
Man skiller mellom toppidrett og breddeidrett. Med toppidrett mener man gjerne målrettet
trening gjennom mange år for å bli best mulig i fotballlangrennhopp osv. Målet med
breddeidrett er heller å ha det gøy, komme seg i aktivitet.

Tror disse begrepene tilsvarer Leistungssport und Breitensport.

15.02.16 16:44
Tusen takk for det fine svaret!