03.04.16 22:32
Stikkord: einnorden
Guten Abend!

Wie kann man auf norwegisch "einnorden" am Besten erklären?
Ich meine in beide Richtungen: einmal das Einnorden eines Kompasses und das andere Mal "jemanden in die richtige Richtung bringen" wollen...

Herzlichen Dank!

03.04.16 23:30, Mestermann no
Man justerer et kompass og organiserer mennesker: Man setter dem på riktig plass, får dem til å tilpasse seg,
viser dem hva som er riktig, får dem til å innordne seg et system; evt. innordner man også seg selv.

I trafikken: Sich einordnen = legge seg i riktig fil/kjørefelt.

04.04.16 11:55
Super! Tusen takk - Mestermann

04.04.16 16:22
Obs: einnorden ≠ einordnen

04.04.16 17:39, Mestermann no
Aha, takk 16:22 jeg så ikke det i farten, og har trodd det stod einordnen. Jeg trenger briller. Da må svaret bli et
annet:

Einnorden er "å finne nord", for eksempel på et kart. Man kan også si at man orienterer kartet. Om et kompass
sier man at man stiller inn kompasset eller kompassretningen, eller orienterer kartet etter kompasset.

Disse uttrykkene brukes ikke i overført betydning på mennesker eller menneskelige forhold.