14.04.16 15:29
Et lite spørsmål:
Sier man "nyttiggjøre seg" eller "nyttiggjøre seg av"?

På forhånd takk for hjelpa.

14.04.16 18:53
nyttiggjøre seg
dra nytte av

14.04.16 19:03
Ok. Tusen takk.