02.06.16 19:35, Fingalo
Stikkord: Linguist, lingvist, Sprachwissenschaftler, språkviter
det sikreste er at språkvitere uttaler seg om saken.

Was bedeutet "språkvitere"

02.06.16 19:48, Geissler de
Det er en som driver språkvitenskap, en lingvist.

03.06.16 08:35, Fingalo
Danke