03.07.16 10:57
Stikkord: beintfram, bent fram, bentfram, schlechthin
Det var så iskalt at vi bent fra hakket tenner. Hva betyr settningen på tysk? Es war so eiskalt, dass wir...???

Takk på forhånd

03.07.16 11:39
Es war so eiskalt, dass wir schlechthin (bent fram)mit unseren Zähnen zu klappern anfingen.