09.07.16 06:38
Godt ut i februar skriver vi hjem.
Im Laufe des Februar oder Ende Februar

was ist die Richtige Übersetzung für Godt ut i?

Naar var i kommet til januar.

Jetzt sind wir in den Januar gekommen?

Hjertelig takk

14.07.16 00:09
"Godt ut i februar" kan klarest forstås som at det ikke var i begynnelsen av februar - men hvor langt ut i februar det er snakk om, er nok noe mer uklart.

Jeg vil si at det helst er tale om medio-ultimo februar, fortrinnsvis ultimo - i hvert fall siste halvdel - men sammenhengen blir avgjørende. Jeg kan derfor ikke helt utelukke at f.eks. 8. februar kan innbefattes, dvs. at vi er ferdig med den første uken av måneden.

14.07.16 00:10
- og forøvrig gir ikke setningen "Naar var i kommet til januar" noen mening.
("Nå var vi kommet til januar" kan jo derimot i den riktige konteksten ha en funksjon.)

16.07.16 03:17, Mestermann no
På dansk ville setningen gitt mening, idet "I" betyr "dere" (ihr) på dansk, og dermed også på eldre norsk:

Naar var I kommet til januar: Wann ward ihr in den Januar gekommen?