31.03.06 16:43
wie ueberstetzt man die Redewendung richtig ins Norwegisch?
"Was sich liebt,das neckt sich"

01.04.06 10:17
"Hva jeg elsker, fornekter seg ikke"
med hilsen, og takk for MANGE gode oversettinger i Heinzelnisse fra
Nils Teigland

01.04.06 11:33
"necken" betyr "å erte eller å tirre på en vennlig måte".
Så det passer kanskje ikke så bra?