14.11.16 18:31
Stikkord: Übersetzen
Kan noen oversette?:P trenger ikke være bra:)
Übersetzen bitte?<3<3

I 1939 angrep tyske stridsvogner og bombefly Polen. Dermed hadde den blodigste krigen i historien begynt. I
likhet med første verdenskrig var det en verdensomspennende krig som ble utkjempet på bakken, i luften og på
sjøen. Krigen var et resultat av at nazistene under Adolf Hitler kom til makten i Tyskland. Nazistene ønsket å
viske vekk minnet om nederlaget i første verdenskrig og gjøre tyskerne til et herrefolk (supermakt). I løpet av et
år hadde de med hjelp fra det fascistiske Italia tatt store deler av Europa, også Norge. Bare Storbritannia
(England) stod imot. I 1941 invaderte Hitler Sovjetunionen. Men sovjeterne kjempet hardt, og millioner døde.
Japan, Tyskland og Italia dannet en allianse som ble kalt aksemaktene. Da japanske krigsfly bombet USAs
marinebase Pearl Harbor på Hawaii, kom amerikanerne med i krigen, sammen med sovjetunionen og
Storbritannia og de andre allierte. I mai 1945 hadde de slått nazistene i Europa. Japan overgav seg i august. Da
krigen sluttet, var 45 millioner mennesker drept, og Europa lå i ruiner. De to nye ”supermakene” –
Sovjetunionen og USA – begynte å dominere verdenspolitikken.

14.11.16 23:37
Bra jobbet, 18:31! "Veien til helvete er brosatt med gode intensjoner,"heter det. Kilde:http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=3528

15.11.16 00:15
1939 griffen deutsche Panzer und Bomber Polen an. Damit hatte der blutigste Krieg der Geschichte begonnen. So wie schon der erste Weltkrieg war es ein weltumspannender Krieg, der sowohl zu Lande, zu Wasser als auch in der Luft ausgetragen wurde. Der Krieg war ein Ergebnis davon, dass die Nazis unter Adolf Hitler in Deutschland an die Macht gekommen waren.

Die Nazis wollten die Erinnerung an die Niederlage im ersten Weltkrieg tilgen und die Deutschen zu einem Herrenvolk (einer Supermacht) machen. Binnen eines Jahres hatten sie mit Hilfe des faschistischen Italien große Teile Europas erorbert, darunter auch Norwegen.

Allein Großbritannien (England) widerstand. 1941 marschierte Hitler in der Sowjetunion ein. Aber die Sowjets kämpften hart, und Millionen fanden den Tod. Japan, Deutschland und Italien bildeten eine Allianz, welche als Achsenmächte bezeichnet wurde. Als japanische Kriegsflugzeuge die Marinebase der USA, Pearl Harbour, bombardierten, traten die Amerikaner in den Krieg mit ein, zusammen mit der Sowjetunion und Großbritannien und den anderen Alliierten.

Im Mai 1945 hatten sie die Nazis in Europa geschlagen. Japan ergab sich im August. Als der Krieg zu Ende war, waren 45 Millionen Menschen getötet (worden), und Europa lag in Ruinen. Die beiden neuen Supermächte - die Sowjetunion und die USA - begannen, die Weltpolitik zu dominieren.

Om jeg får lov å supplere litt:

Antallet døde blir til dels ansatt å være atskillig høyere en "bare" 45 millioner mennesker. Det er snakk om 65 millioner, kanskje også opp til 80 millioner.

Og de der herrefolk-greiene var dessverre noe mere og noe meget farligere enn "bare" det å bli til en supermakt. Men på en måte så går disse tankene jo igjen - i mange land, mange tider, mange kulturer og tils dels også religions- eller samfunnslag.

Ikke i den samme forbryterske radikalitet men tankemønsteret er jo der allikevel: "VI" har krav på ha det bedre enn de andre, fordi at..."

15.11.16 00:21
Nå må vi slutte å gjøre skolearbeidet for late elever! Alvorlig talt! Dette blir for enkelt!
(En liten trøst er det jo at eleven som leverer inn dette arbeidet, garantert blir gjennomskuet
ganske kjapt.)

15.11.16 00:53
Vel, vel. Om jeg hjalp til med å fjuske lite granne med leksene så er ikke det så farlig, skjønt jeg selv aldri har gjort dette.

Men der er jo mange store forbilder, som har kommet seg veldig langt med fjusk og fanteri, se for eksempel: http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki

Man kom aldri lenger enn å bevise 63% den gangen - skjønt det var en hel stim med folk som arbeidet ganske hardt ved dette :-(.

Sammenlignet med dette må det vel være lov å hente seg en ørliten fordel på skolen ved å spørre om hjelp - ?

15.11.16 14:21
Mit dieser Einstellung wirst du dir hier nur wenig Freunde machen. Zwischen
den meisten Forumsteilnehmern (insbesondere den norwegischen) besteht
nämlich die mehr oder weniger stillschweigende Übereinkunft, keine
Hausaufgaben für faule Schüler zu erledigen. Selbst die Korrektur von
Übersetzungen, die allzu offensichtlich mittels Google Translate erstellt
wurden, ist verpönt.

Im Übrigen gilt immer noch die Forumsregel Nr. 4.

16.11.16 10:24
Man tut den Schülern ja auch keinen Gefallen. Sie bekommen zwar vielleicht eine ordentliche Note für eine Aufgabe (wenn sie nicht durchschaut werden), aber lernen nichts. Der Lehrer bekommt kein richtiges Bild von dem, was der Schüler kann und nicht kann, und kann deswegen nicht gezielt an Schwächen arbeiten. Das bringt hintenraus viel weniger, als es in dem einen Augenblick vielleicht nützen mag.

Um Hilfe bitten kann ein Schüler ja jederzeit, indem er einen eigenen Übersetzungsvorschlag macht und diesen hier einstellt. Dann kann man ihm sagen, dass er auf dieses und jenes achten muss, eine Regel noch mal erklären usw. Da hat er viel mehr von.

16.11.16 23:04
Om en ikke utvikler lidenskap for språket og om en ikke kommer til å bruke språket senere, er det å pugge fremmede ord og grammatikk uansett fullstendig bortkastet tid. Det er bare en ytelses og underkastelses test. 99,9% av aller elever kommer aldri til å ha noen som helst gagn ut av det.

Sånn sett er det jo bare å få det fort unna gjort uten å somle tiden bort. Det er så mange andre og mye viktigere ting å gjøre - spesielt når man ennå er ung...

Så er der jo en annen ting til: Meget sjelden er det jo egen ytelse som fører til suksess i det selskapet vi lever i.

Det er om å utnytte, utbytte andre mennesker så godt en kan. Det er ikke om å prestere selv, å yte selv men snarere å finne andre som gjør det arbeidet som en ikke har lyst på å gjøre selv - selvfølgelig for mye lavere kostnader en er selv villig til å arbeide for.

Man kann das vielleicht auch netter ausdrücken... Men sånn er det bare...

17.11.16 13:56, Geissler de
For noe vrøvl.

17.11.16 18:53
Enig!