04.12.16 20:12
Stikkord: Setningshjelp
Hei, jeg skriver en artikkel om Bayern og lurer på hvordan man sier "dette er fordi" på
tysk.

04.12.16 22:56
Das ist so, weil ..... .

05.12.16 00:09
Du kunne antakelig også brukt "Denn..." - altså norsk "For..."

For det er jo litt omstendelig å skrive "Dette er sånn, fordi..." når en bare skal henvise til den forrige påstanden.

Men selvfølgelig kan det stilistisk også være penere å bruke den lange versjonen - både på tysk og norsk når en skal fremheve noe spesielt.

Dette er (sånn) fordi lengre setninger har mer vekt en korte.

Derimot ville jeg ikke anbefalt å begynne en setning med "Weil..." unten følgende hovedsetningen. Også det kan riktignok har sin berettigelse. Når det er viktigst å forenkle. Fordi korte setninger er enklere enn lengre. I en avis for eksempel. Eller en politisk tale.

Men vanligvis regnes det for finere å bruke hele setninger bestående av hovedsetningen og leddsetningen. Og ikke bare en av de delene. Og en setning med bare "Weil...." er ikke fullstendig. Men en setning som begynner med "For..." bzw. "Denn..." regnes som fullstendig.

Eigentlich etwas unlogisch. Warum ist ein Kausalsatz eingeleitet mit Weil und ohne den Hauptsatz unvollständiger als ein mit "Denn" eingeleiteter Satz? Warum wird ein mit "denn" eingeleiteter Satz als Hauptsatz angesehen? Ist er es etwa doch gar nicht?

05.12.16 04:04
Dette siste svaret hjelper ikke den som spør. Hvis man ikke klarer å forklare seg presist og enkelt, og samtidig
ikke forstår det nivået spørreren befinner seg på, er det bedre at man avstår fra å svare. Det skal også svares på
det språket det spørres på. Svaret 22:58 var hva spørreren trengte.

07.12.16 08:58
Jaså. "Skal" det det? Hvorfor svarte han som svarte da ikke han som spurte på det språket som
han som spurte spurte på? Kanskje fordi han som spurte ikke ville vært tjent med et svar bare
på norsk siden han letet etter et tysk uttrykk?

Og hva består 00:09 hovedsakelig av om ikke norsk - altså det målet den som spurte spurte på?

Riktignok består 00.09 også av et spørsmål. Men dette dreier seg bare om et tredje alternativ
og en helt spesiel stilistisk tanke.

Ellers så burde den som spurte lett ha forstått at en setning innledet med "Denn" klarer
saken like grei som den direkte oversettelsen "Das ist so, weil..." Enkelt og greit fordi at
"Denn..." tilsvaret nøyaktig samme subjunksjon som på norsk "For..." Det var det også gitt
eksempler om. Så jeg tror nok vi kan gå ut i fra at "den som spurte" er absolutt intelligent
nok til å forstå det språklige oppleget dvs det alternativet jeg ville påpeke til.

07.12.16 11:50
Du skjønner jo ikke veldig mye av hvordan man forklarer noen noe slik at det er forståelig. Du er omstendelig og
uklar og svarer ikke på det samme språk som det spørres på.

07.12.16 11:52
Ja, se forumreglene.

08.12.16 06:30
Skribenten har sluttet å bruke navn, men han er lett gjenkjennelig.