15.12.16 10:55
Hallo forum.Hvis jeg ønsker å si: Jeg har stor respekt for han.Vil det være best å si:Ich hab für ihn grosse Respekt eller Ich geb ihn mein grösste Respekt?

15.12.16 11:02, Geissler de
Ich habe großen Respekt vor ihm.

16.12.16 09:15
Jeg lurer på om der finnes en liten betydningsforskjell mellom "respekt for" og Respekt
"vor"... Respekt vor har mye med Ehrfurcht å gjøre - altså redsel og frykt.
Han hadde Respekt vor den scharfen Zähnen des aggressiven Dobermann.
Ville man uttrykket det der på norsk med respekt for?

16.12.16 09:42
Ja.

16.12.16 12:37, Mestermann no
Det er ingen betydningsforskjell her mellom "respekt for" og "Respekt vor".

Han hadde respekt for de skarpe tennene til den aggressive hunden.
Vis respekt for været i høyfjellet!

17.12.16 00:36
Neivel, da er det bare sånn :-)

Jeg ville jo ha sagt, at det å ha respekt for en person på norsk er mere positivt enn det er på tysk :-). PÅ tysk er det jo ikke bare positivt.

17.12.16 02:38, Mestermann no
Jeg skrev: Det er ingen betydningsforskjell her, altså i tilfellet hunden. På norsk kan respekt bety både noe
positivt og negativt, akkurat som på tysk.

Positivt:
Jeg har den største respekt for ham som person.
Uansett om de er for eller mot monarkiet som statsform, respekterer alle politikere kong Harald for hans integritet
som statsoverhode.

Men også negativt:
Du skal vise respekt for høyfjellet, det kan være farlig til alle årstider.
Den som ikke viser respekt i omgang med skytevåpen, utsetter seg selv og andre for fare.
Han er en så aggressiv person at det lønner seg å vise ham stor respekt.

17.12.16 09:01
Hvorfor fremhever du her når du til syvende og sist kommer frem til konklusjonen at der er
ingen forskjell mellom tysk og norsk når det gjelder ordets ambivalense?

Min tese var jo at det å ha respekt for en person på norsk har en i større grad positiv
betydning enn på tysk.

Jeg er fortsatt ikke helt overbevist om at det ikke er sånn heller. For på tysk så har det å
ha "Respekt vor" en person etter min tysk språkfølelse enn kraftig bismak. Jeg ville ikke
brukt dette uttrykket med mindre jeg skulle uttrykt at jeg følte noe farlig, kanskje til
og med ondt ved en person.

Men sant nok så er det ikke bare på tysk at "Respekt vor" korrelerer med "Angst vor" eller
"Furcht vor".

Også på norsk er det redsel og frykt for noe.

Så det er muligens like tvetydig på begge språkene.

Men det er jo et graduelt og litt subjektivt spørsmål som det ikke går an å besvare med
sikkerhet.

22.12.16 04:10, Mestermann no
Dette blir latterlig. Oversettelse av begreper og vendinger mellom to språk skjer selvsagt alltid i krysningspunktet
mellom den leksikalske oversettelsen, den forskjellige vektlegging og de forskjellige assosiasjoner som vekkes på
de forskjellige språkene, og den rent individuelle og subjektive fornemmelsen. Den siste skal man være forsiktig
med å lytte for sterkt til. Nå er jeg ikke akkurat ukjent med denne problematikken, og jeg begynner å bli grundig
lei av at du henger en forvirrende hale på annethvert svar her inne, som du stort sett baserer på din egen
selvbestaltede, men nokså sviktende, usikre og høyst individuelle fornemmelse av hvordan ord og vendinger
oppfattes på norsk, samt av norsk generelt. For min del må du gjerne overta hele forumet hvis du skal fortsette
slik. Så kan du sitte der og fortelle dem som spør om hva du "tror".

22.12.16 17:08
Leider ist es nicht nur hinsichtlich der norwegischen, sondern auch der
deutschen Sprache so, dass der "echte" Bjørn sein sprachliches Bauchgefühl
als allgemeinen Sprachgebrauch "verkauft". Deshalb bitte ich dich,
Mestermann, und alle anderen, die in der Vergangenheit viele wertvolle und
sehr geschätzte Beiträge ins Forum eingestellt haben, sich von ihm nicht
ins Bockshorn jagen zu lassen. Ich habe meine Forumsabstinenz auch recht
schnell wieder aufgegeben, weil ich ihm nicht "kampflos" das Feld bzw. das
Forum überlassen wollte.

Herzliche Grüße
Birgit