27.12.16 01:10
Sjåfører som er i prøveperioden vil dessuten måtte ta ny førerprøve før de kan kjøre bil igjen.

står det her:

http://www.radarvarsling.no/satser.htm

Jeg tviler litt på om formen "måtte" er riktig .... - ?

27.12.16 02:34, Mestermann no
Ja, det er helt riktig. Ingen grunn til å tvile. Det er kondisjonalis.

Eksempel:
Hvis du ikke har gjort leksene dine i kveld, vil du måtte gjøre dem i morgen tidlig.
Wenn du deine Hausaufgaben heute abend nicht gemacht hast, wirst du sie morgen früh machen müssen.

Man kan selvsagt erstatte "vil måtte" med bare "må" i slike setninger:
Hvis du ikke har gjort leksene dine i kveld, du gjøre dem i morgen tidlig.

Da har man beveget seg fra kondisjonalis til imperativ, og setningen får derfor en direkte befalende tone. Det
ønsker man jo ikke alltid.

27.12.16 08:25
Mange takk. Vet heller ikke hvorfor jeg ikke likte den her konstruksjonen. Men fremdeles så
virker den litt fremmed for meg. Det er jo bare en enkel infinitiv sånn sett. Kanskje fordi
måtte er sterkere tilknyttet til imperfektum. Forekommer det at folk bruker "må" også som
infinitiv istedenfor "måtte"?

27.12.16 09:54
Det forekommer på alle språk at folk gjør feil.

27.12.16 10:20, Geissler de
Der er ikke kondisjonalis, men infinitiv etter modalverbet vil.

27.12.16 12:07
Hei Geissler,
ja, det var det første jeg og tenkte.

Men jeg tenkte på konjunktiv da.

Og konjunktiv er det selvfølgelig ikke. Men det er jo en kondisjonalkonstruktion for det. Nå rekker mine kunnskaper i norsk grammatikk ikke så langt for å kunne vurdere om betegnelsen "kondisjonalis" er rett (kondisjonalkonstruksjon) eller feil (ingen konjunktiv) i dette tilfelle, men egentlig så er det ikke så viktig heller.

For jeg har jo forstått at det er det som du skriver: modalverbet "ville" og infinitiv "måtte" plus en videre infinitiv ("ta").

Det eneste jeg lurer litt på er om det forekommer i noen dialekter at de sier "Du vill må ta" istedenfor "Du vill måtte ta", altså at "må" blir brukt som infinitiv og ikke måtte.

Det ville i så fall ikke vært en feil (som 09:54 kaller det for) men en særegenhet.

27.12.16 15:46
Jeg vet ikke om noen dialekter hvor man sier "å må ta".

27.12.16 15:47
Skaff deg ditt eget forum der du kan lære deg norske dialekter.

27.12.16 17:24
@15:46
Nei, om du er nordmann så finnes der sikkert ingen heller... Om du aldri har hørt noen bruke må som infinitiv da er det sikkert bare feil. Det var det jeg lurte på. Mange takk.

@15:47
Unnskyld om det antakelig piner deg at ikke alle snakker akkurat sånn som du gjør. Og at folk også kan ha interesse å vite hvordan norsk snakkes andre steder enn ved heimstaden din.

27.12.16 17:34
P.S.:
Jeg har funnet det ut selv nå: Det heter faktisk "å må" på nynorsk! Og ikke "å måtte".

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=m%C3%A5&ant_bokmaal=5&ant_nyno...

Og det gjør det da sikkert og i en god del dialekter. Jeg visste at jeg hadde hørt det.

"Vil dessuten må ta" virket mye mere kjent og ekte for meg - skjønt det er feil på bokmål.

Det må da ha vært veldig tungvint å forklare.

27.12.16 18:10, Mestermann no
Jeg tror du har misforstått det som er angitt i oppslagsartikkelen i UiBs nynorskordbok. På nynorsk er infinitiv
måtte eller måtta.

er presens, også på nynorsk.

Det samme har Kunnskapsforlagets Nynorskordbok.

Jeg kommer ikke på noen dialekter der "må" er infinitiv.

27.12.16 18:19
«Sjåfører som er i prøveperioden vil dessuten måtte ta ny førerprøve før de kan kjøre bil igjen.»

«Vil måtte» tolker jeg som 1.futurum/presens futurum. Modalverbet «måtte» uttrykker nødvendighet. Modalverb i detonisk betydning er toverdige, det vil si at de er transitive. Infinitiven "ta" står som direkte objekt til "vil måtte". Setningen kan skrives om til passiv, der «ta» i dette tilfellet kan ha s-form. «Ny førerprøve vil måtte tas av sjåfører som er i prøveperioden, før de kan kjøre bil igjen."

27.12.16 18:43
@Mestermann:

Du har rett. Jeg forvekslet ordet "å må" (som i "å formå") med ordet "å måtte" som antakelig er den eneste rette formen for infinitiven både på bokmål og på nynorsk.

Da husker jeg bare feil. Da er det bare ikke noe "vil må gjøre noe" men "vil måtte gjøre noe". Og det er det sannsynligvis over hele Norge.

Nochmals Danke.

@18:19
Danke für die grammatikalische Analyse. Jeg klarer ikke å følge med helt siden detonisk og toverdige ser ut til å være spesielt norske faguttrykk jeg ikke er kjent med.

Men jeg tror du har rett med det at det er det som på norsk kalles "presens futurum".

Likedan har sikkert både Mestermann og Geissler rett at det dreier seg om en "kondisjonalis" (ikke til å blande med konjunktiv) og til syvende og sist i form av modalverbet måtte plus infinitiv.

Kommt immer auf den Betrachtungswinkel an ;-)

27.12.16 19:01
@18:43 Detonisk er en feilskriving for deontisk.(deontisch). Toverdig er et begrep fra kjemien som er fruktbart innen språkvitenskapen.Det går på hvor mange objekt et verb kan knytte til seg.

27.12.16 19:14
Das gibt es doch nicht! "De vil måtte/sie werden müssen" ist kein
Konditionalis, sondern, wie 18:19 richtig erklärt hat, ganz normales Futur
I von "måtte/müssen":

De må, de måtte, de vil måtte...
Sie müssen, sie mussten, sie werden müssen...

27.12.16 22:26
@19:01 und 19:14
Ok. Dass man die Wertigkeit von chemischen Elementen auf Sprache übertragen hat, war mir neu ;-). Schönen Abend noch.

28.12.16 01:03, Mestermann no
Vel, jeg vil fortsatt hevde at "de vil (i tilfelle av oppfylt betingelse) måtte" uttrykker en form for kondisjonalis, sml.
f.eks. italiensk "dovrebbero".

28.12.16 11:53
@Mestermann
Ut fra form står setningen i 1.futurum. Kondisjonalis uttrykker at en verbalhandling under visse tenkte vilkår ville skje eller ville ha skjedd, altså "de ville måtte".
En korrekt setning i kondisjonalis skulle vel lyde,"Sjåfører som er i prøveperioden ville dessuten måtte ta ny førerprøve før de kan kjøre bil igjen".

30.12.16 03:07, Mestermann no
Ja, du har selvsagt rett.