31.12.16 03:54
Stikkord: hvorfor, hvortil, warum, wozu
Hallo forum.Finnes det en gylden regel for når man bør benytte wozu fremfor warum? Har problemer med å forstå det ettersom di begge betyr hvorfor.

31.12.16 08:14
Ein kurzer Erklärungsversuch: Ich würde sagen, dass bei der Verwendung des
Wortes warum eher nach den Grund - Kausal- gefragt wird, bei wozu eher nach den
Zweck, Ziel der Handlung.
Wobei im alltäglichen Sprachgebrauch die Wörter oft Synonym verwendet werden.
Gruß Nicole

31.12.16 08:33
Wozu...? = Til hvilket formål...?

WOZU er mere spesiell enn WARUM siden det forutsetter at noe ble gjort
for å oppnå et bestemt formål.

På en måte "ser" altså "warum" bare tilbake i en kausalkjede, mens wozu ser tilbake og derfra
fremover igjen til det som skulle videre skje som følge av en handling.

"Wozu sank das Schiff?" (Til hvilket formål sank skipet?) gir ingen mening, siden et skip
ikke kan ha et mål.

"Wozu wurde das Schiff versenkt?" (Til hvilket formål ble skipet senket?) er derimot et
plausibelt spørsmål.

Vanligvis vil en kunne utbytte wozu med warum uten videre. Men å utbytte warum med wozu går
bare om grunnen som er etterspurt er antatt til å ligge i et formål / i en motivasjon.

31.12.16 10:19, Mestermann no
Godt forklart. Og her er den gylne regelen:

Forskjellen er som mellom hvortil og hvorfor.

Hvortil (wozu) er ikke et ord som brukes særlig ofte på moderne norsk, men som brukes på dansk. I dag sier vi "til
hva", "til hvilket bruk", "med hvilken hensikt" el.l., men meningen av "hvortil" burde være klar for de fleste. I
situasjoner der du kunne brukt "hvortil" kan du bruke "wozu".

Hvorfor (warum), altså av hvilken grunn, trenger vel ingen nærmere forklaring. I situasjoner der hvorfor kunne bli
brukt, kan du bruke warum.

31.12.16 22:37
Wozu soll das nuetzlich sein ?
Hva skal det være til nytte for ?

01.01.17 03:10
Supert.Takk for hjelpen forum.