28.01.17 09:16
Stikkord: aldri så lite
Er der en god oversettelse for aldri så liten til tysk? Jeg havnet på en engelsk side der de spekulerte om aldri så liten ikke betød "very tiny" eller noe sånt. Altså noe som ørliten. Men aldri så lite betyr jo egentlig det motsatte - ? Ganske mye om ikke veldig mye.

Livet byr på en aldri så liten mengde onde fristelser. Å motstå disse fristelser krever en aldri så liten innsats.

P.S.:
Er det rett med "disse fristelser"? Eller måtte det bli "disse fristelsene"?

Her kan det jo ikke være snakk om en fast vending? Kan en kombinere "disse" nett som en vill med bestemt eller ubestemt form?

28.01.17 11:24
I eksemplene dine er "aldri" brukt om svært høy grad. "Livet byr på en aldri så liten mengde fristelser. > Livet byr på en stor mengde fristelser. "Å motstå disse fristelsene krever en aldri så liten innsats." > Å motstå disse fristelsene krever en stor innsats. Jeg vet ikke om man kan bruke "nie" på denne måten. Trolig må en skrive det om.

28.01.17 12:02
Mange takk 11:24.
Det som virker litt rart for meg, det er at "aldri så" ser ut til å kunne stå for både en forsterkning og en forsterkning av det motsatte:

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=aldri+s%C3%A5&ant_bokmaal=5&an...

aldri så hardt: så hardt som bare er mulig (noch so hart)
aldri så lenge: så lenge som aldri før (?) (so lange wie noch nie (?))
ande eit aldri så lite ord: hviske nesten uhørlig (???) (tysk: ???)

Men i de ovenstående setningene er det jo det motsatte av "lite" som er ment.

Hvordan vet en om "aldri så lite" betyr "nesten intenting" eller "kjempestor"?

P.S.:
Jeg forstår svaret ditt slik at disse krever bestemmt form: "disse fristelsene" og aldri "disse fristelser"?

28.01.17 13:37
"Aldri så" kan forsterke både stort og lite.

Om han jobbet aldri så mye, fikk han ikke lønn = uansett hvor mye han jobbet.
Om han jobbet aldri så lite, fikk han lønn allikevel = uansett hvor lite han jobbet.

28.01.17 13:59
Aldri så kan altså ofte oversettes til tysk med "noch so".

Dette har vært påpekt før: det ville vært en stor fordel om spørreren kan holde seg mest mulig til ett spørsmål av
gangen!

28.01.17 15:17
@13:37

Okay, det har jeg forstått. Men er det ikke slik at "aldri så lite" også kan bety det stikk motsatte av det som egentlig uttrykkes?

Jeg mente denne tråden her forresten:

https://forum.wordreference.com/threads/norwegian-aldri-s%C3%A5-lite.2787311/

Og der står det jo et godt eksempel:

"En aldri så liten smørebom"

eller

"En aldri så liten nedtur"

Det er jo ikke akkurat småting som er ment her? Tvert i mot.

Men hvordan vet en om det er ment bokstavelig eller i overført og motsatt betydning? Går det bare frem av sammenhengen? Og: eksisterer denne motsatte betydningen bare sammen med "lite"? Eller kan en også snakke om eksempelvis en "aldri så stor kroppsskade" - og faktisk mene et loppebitt altså? Og hvordan uttrykkes denne "reverse meningen" på tysk? Ironisk ved overdrivelse?

@13:59
Mange takk. Da blir det "noch so" - om ikke det motsatte er ment.

Ellers: ja, ja. Om forlatelse. Jeg tenkte, det var ikke så ille med et bitte lite sidespørsmål.

Jeg turde ikke åpne en egen tråd bare for det lille emnet. Emnet passer jo egentlig veldig godt til tråden nedenfor om bruken av bestemt eller ubestemt sammen med "alle" eller "mine".

Men når jeg hadde spurt dette dernede så ville det jo også sikkert blitt en hel masse skjenn, kjeft og spetakkel for da ville jo tråden sikkert blitt ansett for å bli for lang.

Så hvorhen jeg måtte ha snudd meg - rompen ville jo forsatt å være bak uansett.

28.01.17 20:55
I eksemplene du nevner er "aldri så liten" ment ironisk, altså med motsatt mening: smørebommen, nedturen var
store.

Det blir selvsagt ekstra vanskelig fordi "aldri så liten", som inneholder begrepene aldri+liten
virker som det kan bety stor, mens det jo faktisk betyr liten. Men her hvor det brukes ironisk, betyr det allikevel
stor!

Ironi er vanskelig i alle språk, fordi den bare kan forstås kontekstuelt.

28.01.17 23:55
Hei 20:55

Mange takk for svaret.

Jeg syns fremdeles det er litt rart. "Jeg har en aldri så liten forkjølelse" ville dermed kunne betydd både:

Jeg har en minimal forkjølelse.
Jeg har en voldsom forkjølelse.

Den "reverse bruken" er jo kanskje ikke direkte ironisk i egentlig forstand? Men jeg vet ikke hva den ellers skulle blitt kalt for.

Og oversettelsen til tysk blir nok så vanskelig. "Noch so" passer jo bare for en liten del. Det passer jo ikke for eksemplet med forkjølelsen. Da må en nesten bare si "minimal" eller "gewaltig".

29.01.17 01:03
Jeg tok kontakt med den private språklige nødhjelpelinje min.

Deretter uttrykkes ved "aldri så XXX" utelukkende en forsterkning av "XXX".

Det var dette utsagnet i den ovenstående engelske tråden:

'Here, "en aldri så liten nedtur" is a quite substantial disappointment (they expected Marit Bjørgen to win the gold medal in the Winter Olympics, but she became number 5), and "en aldri så liten smørebom" seems to be a rather serious problem with the ski wax (they still haven't solved it...).'

som villedet meg.

En "aldri så liten nedtur" er altså virkelig bare en ørliten nedtur - og ikke en "substansiell skuffelse". Og en "aldri så liten smørrebom" er neppe en "kjempetabbe" med smørringen men en ørliten forseelse.

Grunnen for at man kommer lett på villspor når det gjelder "aldri så lite" er muligens at vendingen ofte blir brukt for å gi uttrykk for at en ørliten årsak hadde en kjempestor virkning:

En aldri så liten overskridelse av den tillatte maksimale hastigheten kan - ifølge statens veivesen - ha katastrofale følger.

En aldri så liten blodpropp kan utløse et hjerneslag.

Et aldri så lite sidesprang kan føre til en skilsmisse.

Sikkert kan uttrykket og være brukt ironisk. Men det er det ikke snakk om i den vanlige ordbruken.

P.S.: Disse skal alltid følges av bestemt form (disse guttene, ikke: disse gutter)

29.01.17 02:50, Mestermann no
Jeg vil vennlig påpeke at du nå er i ferd med å gjøre det samme som tidligere, nemlig å henge ustanselige og
lange haler på alle svar du får. Prøv å begrense dem litt, er du snill. Det hender at svaret allerede er gitt og fullt
forståelig. Selv om det er bra at du lærer ivrig, er det ikke nødvendig å gjøre rede for absolutt alle momenter og
tanker du gjør deg i din læringsprosess for forumet. Dette sagt i aller vennligste mening.

For øvrig har du nå forstått bruken av "aldri så" helt riktig, såvidt jeg kan se.

Når og om uttrykket brukes ironisk, må bedømmes etter sammenhengen. "Jeg hadde et aldri så lite uhell med
bilen" vil i de fleste tilfeller bety at ulykken faktisk var svært liten, nærmest en bulk. Men det kan selvsagt også
enkelte ganger tenkes brukt ironisk om en større ulykke, der bilen ble vrak. Det kommer an på hvem som sier det,
og i hvilken sammenheng.

29.01.17 10:11
@Mestermann: Vielen Dank für die Klarstellung.