21.02.17 10:17
Duknakket på tysk.
Rent fysisk har Duden kurzhalsig.
Det ser ut som man i dagligtale har ord som ducknackig og
krummnackig, både konkret og i overført betydning.
Må man på gangbart tysk ty til "kjedelige " betegnelser som
mutlos,niedergeschlagen usw når det gjelder overført betydning.
Oddy

21.02.17 22:34
Du mener vel ikke http://www.duden.de/rechtschreibung/duckmaeuserisch da, Oddy?
Ducknackig har jeg aldri lest eller hørt. Ikkje heller krummnackig. Skal det bety å være en Duckmäuser? Servil altså? En som aldri sier imot henholdsvis ifra men tvert om lar alt bare skje med seg selv (og de andre)? En feig, overtilpasset person altså?

22.02.17 10:50
Ja,eller så omtrent ( duknakket i overført betydning )
Krummnackig ( konkret ) gibt es jedenfalls in Beolingus ( Engl. stooping )
Oddy

22.02.17 13:40
Hei Oddy,
Wie ist es mit gramgebeugt? Vom Schicksal gebeugt?
Mit gesenktem Haupt stand er vor ihr?
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

22.02.17 20:49
Mit gesenktem Haupt beschreibt den
Zustand sehr gut, gramgebeugt wahrscheinlich
auch.
Oddy

23.02.17 08:04
Hvordan uttales egentlig "duknakket"? Som düknakket, duhknakket eller dukknacket (jeweils deutsche Lautsprache). Siden ordet vel er beslektet med å dukke / å dykke, blir det vel dukknakket - ?

23.02.17 18:30
Nein. Düüknacket. Druck auf der ersten Silbe, weiches K.

25.02.17 11:30
Vielen Dank :-)