13.03.17 18:45
"Fred over minnet"på tysk? Takk på forhand!

13.03.17 20:37
fred over hans minne - er ruhe in Frieden

13.03.17 20:46
Spontant blir dette jo "Friede seiner Asche".
Men det kan du bare si om den avdøde det er snakk om ble kremert (Fred over hans aske).
Ellers vet jeg ikke...Ordrett betyr det jo "Friede seines Andenkens". Men det er det ingen som sier - ikke i hvert fall såvidt jeg vet om. Der finnes gravinnskripsjoner som lyder: "Friede seiner Asche, Ehre seinem Andenken" ( https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_von_dem_Knesebeck ) Kanskje det kunne blit "Ehre seinem Andenken."

14.03.17 00:51, Mestermann no
Dette er et godt eksempel på at faste vendinger og fraser ikke alltid kan oversettes direkte.

I norske bisettelser og nekrologer er det svært vanlig å avslutte med å si eller skrive "fred over hans minne" eller
"vi lyser fred over hans minne". På gravsteiner står det ofte "fred over minnet".

På tysk må man, som 20:37 foreslår, antagelig bruke frasen "Er/sie ruhe in Frieden" (han hvile i fred) eller bare
"Ruhe in Frieden" (hvil i fred).

Det betyr ikke det samme, men det er den tilsvarende frasen på tysk, brukt i tilsvarende situasjoner.

14.03.17 18:17
Takk skal dere ha!