07.05.17 12:51
Hvilken av de to setningene nedenfor er mest riktig på tysk når man skal si at man er stolt av noe? Jeg har tenkt
mest på nr. 1), men vet ikke hva som er grammatisk riktig.

1) Ich bin sehr stolz darauf, ...

2) Ich bin sehr stolz darüber, ....

07.05.17 14:32
Nummer. 'Stolz auf' er uttrykket.

07.05.17 19:18
Nummer 1*

07.05.17 20:45
Takk :-)