07.05.17 12:54, jannicketran
Stikkord: Ausschwemmung
Hei forum

Hva betyr ausschwemmung? Flyter ut?

07.05.17 14:56, Mestermann no
I vanlig bruk kan ordet oversettes med f.eks. utvasking, utskylling eller utspyling.

I medisinsk fagterminologi kan Ausschwemmung bety flere ting, men uten mer sammenheng er det umulig å prøve
å gi noen oversettelse.