26.05.17 10:27
Å presentere seg oversettes i
Heinzelnisse med "sich melden"
Burde det ikke bedre vært oversatt med
"sich vorstellen"?

29.05.17 16:08
Enig med deg, "sich vorstellen" er en en bedre og mer generell oversettelse av "å
presentere seg". I noen spesialtilfeller kan man allikevel bruke "sich melden, f.eks. i
sammenheng med telefonsamtaler. "Das Telefon klingelte. Sie nahm den Hörer ab und
meldete sich mit ihrem Nachnamen."