14.06.17 18:47
Heinzelnisse deutsch: Steuersatz
Heinzelnisse norsk: et skattetrekk (n)

UIB: [skatte|trekk] n1 (av II trekk)

det beløp som trekkes fra en lønnstakers lønn for å dekke forskuddsskatten

Bedre oversettelse kanskje "Vorsteuerabzugsbetrag" ? Denn ein Satz scheint es ifølge UIB ikke å være?

15.06.17 00:48, Mestermann no
Med ordet skattetrekk menes i vanlig språkbruk også prosentsatsen for trekket.

15.06.17 08:39, Geissler de
Vorsteuer passer i hvert fall ikke, Det ordet har ikke noe med inntektsskatt å gjøre, men
med moms.

16.06.17 10:51
Okei, vielen Dank. Da kan det antakelig bli stående i Heinzelnisse sånn som det gjør nå da.