03.07.17 23:21
Alle gutter er ikke dårlige, og alle jenter er ikke skolelys
http://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/2014/11/alle-gutter-er-ik...

"Alle er ikke" / "alle har ikke" istedenfor "ikke alle er" / "ikke alle har", som jeg ville ha forventet, leser jeg ganske ofte. Jeg synes at den første versjonen (alle først) uttrykker det motsatte av det som menes. Så jeg lurer på om nordmenn oppfatter det anderledes og at det er entydig for dem siden det motsatte ville vel heller bli uttrykt med "ingen": ingen er / ingen har.

04.07.17 01:48, Mestermann no
Det er stilistisk bedre norsk å skrive "ikke alle gutter er dårlige, og ikke alle jenter er skolelys", men alle vil ikke
være enig med meg i dette. ;-)

Betydningen blir den samme uansett hvilken vei man skriver det.

04.07.17 13:12
Takk, Mestermann. Jeg er enig med deg!!!