04.07.17 07:47
Stikkord: Kortsiktig, kortsynt
Finnes der egentlig en forskjell på kortsiktig og kortsynt eller er ordene til 100% synonyme?

04.07.17 09:01
Det er en klar forskjell.
Kortsiktig: Kurzfristig : ( für ) kurze Zeit.
Kurzfristige Finanzierung.
Kortsynt : Kurzsichtig ( konkret und übertragen )
1. Han ser knapt 10 m foran seg.
2. Han tar ikke hensyn til de langsiktige konsekvensene.
Oddy

04.07.17 13:17
Hei Oddy,

mange takk. Faktisk ante det meg siden jeg så hvordan UIB forklarte ordet kortsiktig.

Men i så fall er oversettelsen gitt av Heinzelnissen feil
For Heinzelnisse oversetter kortsiktig med kurzsichtig:

https://www.heinzelnisse.info/dict?
searchItem=Kortsiktig&setOptions=true&dictDeNoSearch=on&dictNoDeSearch=on&dictExactSearch=on&
dictPhoneticSearch=on&wikiSearch=on&dictNynorskSearch=on&dictBokmaalSearch=checked&forumKeywo
rdSearch=on&suggestion=on

Skal gi beskjed om feilen ved skjemaet her.

Danke Dir einmal mehr!

Bjørn

04.07.17 14:40
Also ist "kortsiktig" mal wieder der klare Fall eines falschen Freundes. Gut zu wissen!

05.07.17 12:37
Ja, so verstehe ich Oddys Antwort jedenfalls...