20.07.17 19:38
Stikkord: for - fordi
Vet noen reglene for bruken av "for" i forskjell til "fordi"?

Denne setningen her er antakelig feil med "for":

"Og vi valgte X eller Y for vi tenkte det skulle bli bedre med en Z-regjering."

Ifølge min språkfølelse er det ikke noe i veien med denne konstruksjonen.

I tysk er det jo en klar forskjell på "denn" (for) og "weil" (fordi) med tanke på ordstillingen, selv om dessverre mange unge tyskere virker å ikke beherske grammatikken lenger (engelsk og sannsynligvis også tyrkisk kontaminasjon).

Men som sagt: Her skal det visst stå fordi og ikke for på norsk. Men hvorfor?

21.07.17 18:33
Det skal stå fordi. Fordi-setningen er årsaken eller intensjonen, som tidsmessig ligger foran helsetningen «Og vi valgte X eller Y.»