28.07.17 18:17
Stikkord: trass, tross
Heinzelnisse oversetter trotz med "i trass". Her er det antakelig gått noe galt. Det skulle vel formodentlig hete "trass i"???

28.07.17 19:22, Mestermann no
Man kan gjøre noe i trass eller på trass, altså egensindig, oppsetsig.

Eller noe skjer trass i at det ikke burde skje; dvs. til tross for at det ikke burde skje.

Legg merke til at trass og tross ikke brukes helt likt.

Man trosser noen i/på trass, trass i at man ikke burde gjøre det; til tross for at man ikke burde gjøre det.

28.07.17 20:03
Ja, skjønner. I hvert fall delvis.

Men nettopp det betyr jo at oversettelsen i Heinzelnisse er feil.

For "trotz" er en preposisjon og det er etter det jeg forstår fra din forklaring ikke det som er ment med "i trass" eller "på tross".

"I trass" er en preposisjon plus substantiv som betyr antakelig det samme som "zum Trotz" på tysk:

De dårlige anmeldelsene i trass forsatte han sin karriere som skuespiller.
Den schlechten Kritiken zum Trotz setzte er seine Karriere als Schauspieler fort.

Trass i de dårlige anmeldelsene forsatte han med sin virksomhet som ...
Trotz der schlechten Kritiken setzte er seine ...

Semantisk er det vel nær sagt det samme. Men grammatikalsk må man vel gjøre en forskjell og oversette "i trass" med "zum Trotz" og "trass i" med "trotz".

For en kunne vel ikke kombinert "i trass" med en etterfølgende preposisjon, dvs konstruere noe sånt som

"IPå trass ifor den dårlige anmeldelsen forsatte han sin ..."

Her må det vel bli enten:

Til tross for den dårlige anmeldelsen

eller

Trass i den dårlige anmeldelsen

Ikke sant?

Jeg har forstått at "trass i" og "til tross for" er synonyme. Det har vi jo også vært borti før. Og dette gjelder både bruken som subjunksjon og som preposisjon:

trass i = til tross for = trotz
trass i at = til tross for at = selv om = skjønt = obwohl

"i trass" har sin berettigelse i Heinzelnisse sin ordforråd. Men det må oversettes med "zum Trotz": http://www.duden.de/rechtschreibung/Trotz

I hvert fall om jeg har forstått forklaringen din.

Mange takk og en hyggelig kveld.

28.07.17 23:24, Mestermann no
Stort sett har du forstått det helt riktig. Bare en liten oppklaring:

Enten: Til tross for de dårlige anmeldelsene fortsatte han som skuespiller
Eller: Tross de dårlige anmeldelsene
Eller: Trass i de dårlige anmeldelsene fortsatte han som skuespiller.

Man kan ikke si "de dårlige anmeldelsene i trass".

Hvis noe skjer i eller på trass, er det en personlig, motstrebende egenskap som er ment: En trassig unge. Det er
mye trass i tenåringer. Han gjorde det bare i trass/på trass (for å være trassig, vanskelig, umulig).

Hvis noe skjer trass i noe annet, er det det samme som på tross av noe eller å trosse noe. Da trosser man ytre
omstendigheter og motstand, man gjør noe selv om et hinder står i veien, man viser evt. sågar mot. Han trosset
stormen og la ut med sin lille båt for å redde liv. Trass i alle ondsinnede rykter ble han stående med rak rygg. På
tross av sitt handicap levde han et liv med mye fysisk aktivitet.

29.07.17 05:47
Okei! Men da er den rette oversettelsen av "i/på trass" hverken "trotz" (somit Heinzelnisse
foreslår) eller "zum Trotz" (som jeg omsider antok) men simpelthen "aus Trotz".
Ellers har jeg forstått hva du vill frem til tror jeg. Det er egentlig ikke særlig vanskelig
sett fra et tysk perspektiv siden det finnes den samme ambivalense på tysk. Også på tysk kan
det å trotzen både ansees som barnslig oppførsel eller heltemodig motstand ;-).
Grammatikalsk ble det nå enda variasjonsrikere med siste innlegg siden det antakelig også
forekommer "tross" og "på "tross av" i betydning "til tross for" eller "trass i".
Nochmals vielen Dank.