13.08.17 17:11
Stikkord: entfernen, entfernt, entferntere, fjern, fjerne, fjernere, fjerneste, fjernet, fjernt
Liten feil i Heinzelnisse:
Heinzelnisse oversetter "entfernt" med "fjernet".

Dette er etter mine begrep ikke riktig, i det minste misvisende.

Entfernt kan på tysk både være et adjektiv/adverb og et partisipp:

Adjektiv: Die entfernteren Provinzen waren nur in mehrtägigen Märschen erreichbar.
Adverb: Das Auto steht 100 m entfernt von hier.
Partizip: Das Auto wurde enfernt.

Når det er snakk om partisippet er det etter mine begrep rett å oversette entfernt med fjernet:

Bilen er blitt fjernet!

Men når ordet brukes som adjektiv eller adverb er ikke fjernet den riktige oversettelsen ifølge min norske språkfølelse:

<nei!> De mer fjernete provinsene kunne bare nåes ved flere dagers marsj. </nei!>
<nei!> Bilen står 100 m fjernet herfra </nei!>

I siste tilfellet ville jeg forsøkt meg med noe som "bilen står 100 m lenger borte". I første kommer jeg ikke på noe...

Men Heinzelnisse angir for "fjernet" at dette skal være et adjektiv. Og det passer jo ikke...

13.08.17 18:06
entferntere Provinzen - mer fjerne provinsene

13.08.17 20:14, Mestermann no
entfernt kan bety enten fjernet eller fjernt på norsk.

Her litt om forskjellen:

1. fjernet (preteritum el. partisipp av å fjerne, også adj.) : at noe er fjernet, eller har blitt fjernet, tatt bort, at noe
eller noen har fjernet seg, trukket seg unna, gjort seg fremmed

2. fjern, fjernt, (samt fjernere, fjerneste) (adj.) som befinner seg i det fjerne, langt unna, langt borte, er på avstand,
avsides, fjerntliggende, eller som er en distansert, opphøyet person eller en tåkete, uklar person, langt ute, "far-
out"; eller noe som er svakt beslektet med, har en fjern likhet med, er fjernt beslektet osv.

Fjernet og særlig fjern har mange anvendelser på norsk, og dette er bare en hovedantydning.

"Fjernet" som oversettelse av "entfernt" er altså delvis riktig. Dvs. når man bruker "fjernet" som adjektiv, og det
kan man godt: En fjernet opposisjonell, en fjernet hindring, de fjernede hullene i veien.

For øvrig: entferntere Provinzen = fjernere provinser eller mer fjerntliggende provinser (men helst ikke "mer
fjerne").

14.08.17 13:25
"fjernere" er ikke helt det samme som "mer fjerne". Det siste blir brukt, som disse eksemplene viser:
- tilflyttere både fra omliggende nabokommuner og mer fjerne strøk
- fra nære Danmark til mer fjerne Indonesia
- Flotte bilder og reportasjer både fra den norske fjellheimen og mer fjerne topper
- Vi jobber i kompetente nettverk for å få kunnskap om både nærliggende og mer fjerne teknologier
Jeg kan ikke se noe direkte galt med "mer fjerne" her selv om komparativen vanligvis dannes uten "mer".