15.08.17 20:42
Er det noen som kan forklare meg forkjellen på når man sier, Ich verspreche mir/mich davon.... med Ich gehe davon aus.....

16.08.17 00:56
Jeg ville sagt:

Ich verspreche mir/mich davon = jeg forventer meg herifra at...
Ich gehe davon aus = Jeg går ut fra at

Det førstnevnte er altså en positiv forventning, mens et andre er nøytralt

16.08.17 01:56
P.S.: Selvsagt heter det jo: Ich verspreche mir davon og ikke mich...

16.08.17 06:06, Mestermann no
Ja, riktig, men bare til den norske ordbruken her man forventer "seg" ikke noe "herifra". Man forventer noe, eller
man venter seg noe. Enten eller.

16.08.17 08:55
...fra dette da...:
Jeg forventer fra dette ... en måte må det jo være mulig å uttrykke "davon" på...
Jeg ville heller foretrukket "forventer" her forøvrig overfor "venter" grunnet
forsterkningen som følger med i prefikset "for". Men jeg innser at hverken vente eller
forvente tilsvarer helt det tyske "versprechen". For i motsetning til versprechen kan vente
eller forvente bety både negative og positive ting. Sich versprechen kan derimot bare
betegne ting som ønskes av den som snakker. Det er det som er forskjellen også i den
spørrendes opprinnelige eksempelsetninger.

16.08.17 13:51, Mestermann no
Nei, man forventer ikke "fra" noe, det er ikke riktig norsk. Det er ikke så lurt å svare hvis man ikke vet hva som er
riktig.

Man forventer at noe skjer, eller man forventer noe av noe. Eller man venter seg noe av noe.

De to uttrykkene er synonyme og det ene er ikke "sterkere" enn det andre "på grunn av prefikset". Men forvente
er positivt, mens vente seg eller vente er nøytralt.

16.08.17 13:57, Mestermann no
Man kan også si: Jeg forventer ut fra dette, altså med bakgrunn i et foreliggende forhold.

16.08.17 14:54
Akkurat. Det var det jeg mente.

På en måte måtte det være mulig å uttrykke davon - og "ut fra dette" er vel ikke såååå langt unna "fra dette" - ?

Når det gjelder forskjellen på tysk vet jeg da hva som er forskjellen og forklarte det også rett. Men sant nok er norsken min fremdeles uhyre dårlig.

16.08.17 16:08
P.S.:
Jeg leste akkurat dette innlegget her: https://www.nrk.no/urix/pressekonferansen-amerikanerne-aldri-har-sett-maken-til-...:

Amerikanere forventer at presidenten bringer dem sammen i vanskelige tider.

Er det ikke med et slags krav her i denne setningen: "Amerikanere forlanger/krever at presidenten bringer dem sammen..."

Eller har det virkelig bare den betydningen: "Amerikaner (for)håper at presidenten bringer dem sammen..."?

Om det var slik ville det ikke vært en god idé å tilføye "erhoffen" i Heinzelnisse sitt ordforråd? For der oversettes både vente og forvente likt med "erwarten" ...

16.08.17 17:53, Mestermann no
Ja, altså, vi er inne på det vi har vært inne på flere ganger tidligere, nemlig at oversettelse og leksikografi ikke er
noen eksakte vitenskaper. Selv om et ord kan ligne mellom språkene, og selv om ordboken oppgir bestemte
oversettelser av angjeldende ord, så vil det være nyanseforskjeller og bruksforskjeller som en tospråklig ordbok
ikke kan få med. Selv ikke de store, mangebinds ordbøkene for de enkelte språkene kan få med alt. Bruken og
nyansene kan man bare lære ved øvelse.

16.08.17 18:51
Okei, forstått.

Men det skader jo ikke å tilføye betydningene "erhoffen" und "verlangen" som mulige ytterlige oversettelser av "forvente" i Heinzelnisse. Noe jeg skal foreslå.

Etter alt jeg har funnet ut i mellomtiden må ikke nødvendigvis alle nordmenn bruke forvente sammen med noe positivt - som jeg også først trodde. For eksempel heter det jo her:

"I tillegg består klima òg i kor ofte ein kan forvente visse vêrsituasjonar og ekstremverdiar (t.d. største målte nedbørsmengd)." https://nn.wikipedia.org/wiki/Klima

eller

"På den grafiske fremstillingen kan man se på hvilke steder eller hvilke områder Oppland man kan forvente storm eller orkan." ( http://uwzno.unwetterzentrale.de/opp-tempestade.html )

i tillegg kan vi forvente ekstremt høyvann mandag kveld ( http://ablikk.no/index.cfm?event=doLink&famID=465465&frontFamID=393414 )

Så det er vel ikke så hakkende galt det jeg skrev litt lenger oppe, at forvente og vente kunne forekomme bli brukt både positive og negative i motsetning til det tyske "sich versprechen" som utelukkende helt og holdent betegner noe positivt.

Kanskje du mente at kun "forvente" i motsetning til "vente" kunne gi sterk uttrykk for et håp, noe positivt.

Men det er jo ingen motsetning til det jeg skrev. Jeg ville jo bare frem til det at de norske ordene jeg selv gav som forklaring ikke var helt tilstrekkelige til å forklare meningsforskjellen på de to tyske ordene.

Det finnes kanskje ikke et 100% kongruente ord for "sich versprechen" på norsk...