16.08.17 14:23
Stikkord: av, for, fra, lehren, lernen, om, preposisjoner, på, til, von
Heisst es hva vil du av meg oder hva vil du fra meg?
Takk på forhånd

16.08.17 17:30
Et spennende og interessant spørsmål.

For nordmenn selv virker å ikke være sikker på svaret. Det finnes begge varianter på nettet som antakelig stammer fra ekte (eller i det minste barndomsspråklige) nordmenn.

https://www.ung.no/oss/forelskelse/139824.html ( "Hva vil du ha ut av våre samtaler? Hva vil du fra meg? Dette er veldig rett fram spørsmål, meningen med alle disse ligger egenlig i ''hva vil du med meg?'' som kan stilles på mange forskjellige måter." )

http://jdbnorway.blogg.no/three_words_describes_it_all__hi.html ( ''Seriøst, værsåsnill. Hva vil du fra meg!?'' spurte du redd. )

http://forum.kvinneguiden.no/topic/813064-samboer-er-en-kontrollfrik-jeg-er-gra... ("jeg drikekr ikke og røyker heller ikke. hva vil du fra meg?")

http://www.katolsk.no/tro/tema/maria/artikler/maria ( «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?» I Jerusalem-bibelen - som jo også har et godt ord på seg - oversettes:«Hva vil du av meg, kvinne?» )

https://twitter.com/sama_ruud ( "Hva vil du av meg innen 2015 er over?" 1.,Klem? 2. Bamseklem? 3. Kyss på kinne... - Alt" )

Men det finnes hverken mange innlegg for den ene eller den andre varianten.

Noe som kan tyde på at nordmenn for det meste hverken benytter seg av den ene eller den andre varianten men tyr til en tredje variant. Jeg tipser på "fra" og ser frem til det avgjørende svaret her.

16.08.17 19:01
Når du leiter etter "forlange fra" eller "forlange av" finner du begge varianter i fleng på nettet.

Så jeg tror nesten en kan si begge deler. I så fall gjelder dette jo sannsynligvis også for "ville"....

16.08.17 23:04, Mestermann no
Jeg ville nok sagt at "hva vil du av meg" er det riktige. Med "fra" får nemlig utsagnet tilført et konkret element,
enten det nevnes i utsagnet eller er underforstått, nemlig "ha", altså noe man skal få: "Hva vil du (ha) fra meg?"

"Hva vil du av meg" er iallfall utvilsomt den tradisjonelle formen.

Så ser man jo at bruken endrer seg, men foreløpig ville jeg rettet "hva vil du fra meg" til "hva vil du av meg".

17.08.17 00:35
Selv om jeg ikke er trådstarteren sier jeg da takk på mine egne vegne for svaret på dette interessante og helt åpenbart selv for nordmenn ikke helt opplagte spørsmålet. Enda jeg tipset feil.

17.08.17 08:03
Takk @ Mestermann (Fragestellerin). Heißt es dann auch "Det lærte jeg av deg"? Oder nimmt man da "fra"? Ich glaube, ich
habe eine "Av"-"Fra"-Krankheit :(.
Danke

17.08.17 11:54
Ditt spørsmål ser nesten ut til å bli oversett. Muligens fordi denne tråden allerede var blitt ansett som avsluttet
Ifølge DokPro heter det å lære av andre. Selv om DokPro er blitt kritisert her veldig mye i det siste må vi nesten gå ut fra at det i det minste ikke er feil med "lære av".
Det finnes dessuten også "lære fra". Men det blir brukt i sammenheng som å "lære fra seg" som selvsagt ikke betyr å lære av seg selv men å formidle en kunnskap. For i motsetning til tysk kan lære både bety lehren og lernen. Altså:
Lehren = lære noe fra seg
Lernen = lære noe av andre

17.08.17 13:51
takk :)

17.08.17 19:47
Gern geschehen... Jeg tror faktisk det å skjelne mellom av, fra og til hører med til det mest innfløkte på norsk.

Det gjør det jo ikke enklere når nordmenne selv ikke alltid er overens med hverandre hva som skal brukes når...

Det ville kanskje ha hjulpet med en pugge-side med de vanligste konstellasjonene: faren til Kjetil, kjøperen av båten, eieren av tomten, ordren fra Audun, gaven fra Petter, arven etter Jonas, snakkemåten til Sigurd, kreve av, lære av, være fra seg, osv., osv, (alt under forbehold om mulige feil)...

19.08.17 16:44, Mestermann no
Preposisjoner er vanskelige på alle språk, ikke bare fordi de må oversettes forskjellig men også fordi
preposisjonsbruken ikke alltid er entydig innenfor det enkelte språk.

To forskjellige preposisjoner kan være riktig å bruke for å uttrykke (noenlunde) det samme forholdet, sml. f.eks. ty.
"ins Bett gehen" og "zu Bett gehen". Leksikalsk er forholdet det samme og begge må oversettes til norsk med "gå
til sengs". Om det i det hele tatt er en forskjell, er den subtil eller opptrer bare i bestemte sammenstillinger med
andre forhold.

Det som ofte byr på vanskeligheter for en tysktalende som skal lære norsk, er ganske riktig at vi ikke har én
preposisjon som byr på alle de mulighetene "von" kan uttrykke, men bruker flere forskjellige preposisjoner her,
som av, fra, om, på, for, og noen ganger også andre preposisjoner som etter, i og til, og atter andre ganger med å
sette noe i genitiv. "Die Einwohner von Oslo" kan oversettes både med "innbyggerne i Oslo" og "Oslos
innbyggere".

Så det er ikke lett. En puggeside er kanskje en idé, men forholdene man kan bruke alle disse preposisjonene til -
eller i, eller om! - vil være så mange og så forskjellige at jeg tror en slik side fort vil bli forvirrende.

19.08.17 16:58, Mestermann no
For øvrig er det ikke helt riktig norsk å si "lære fra seg" noe. Man lærer bort noe, eller man lærer noen noe.

Lehren/lernen kan vi som kjent ikke skille mellom på norsk uten å ta preposisjoner eller posisjoner i
setningsbygningen til hjelp:

Hvem lærte deg det? - Min far lærte meg det.
Hvem lærte du det av? - Jeg lærte det av min far. Han var god til å lære bort ting. Han var en god lærer.