19.08.17 18:30
HN nevner et "automatgear". Nissen mener sikkert automagir, ikke sant? I hvert fall finnes det automatgir i DokPro i motsetning til automatgear...

19.08.17 19:15, Mestermann no
Gear er eldre skrivemåte for gir, og det finnes vel dem som skriver det slik fremdeles, men ingen rettskrivning på
norsk har i dag "gear" som valgfri form. Det skal altså stå automatgir.

19.08.17 22:05
Ok, har meldt ifra.