20.08.17 20:35
Stikkord: kraftuttrykk
Pine meg! Steike meg! Steike sild! Pikant tre!

Jeg husker disse utropene ganske godt fra før.

Men jeg lurer litt på hvorledes de kan oversettes til tysk.

De har vel samme betydning som "jaggu" tror jeg selv om jeg ikke klarer å tyde hva de egentlig betyr (pikant tre???) eller hvordan de er blitt til (steike meg/sild???).

Jaggu klart'n å bjerga livet!
Pine meg klart'n ikke å rote bort nøkkelen igjen!
Steike sild så varmt det er ute i dag!

Jaggu kunne en kanskje oversatt med "Nicht zu glauben, aber...", "Unfassbar, aber..." - ?

Men hva med de andre uttrykkene og banneordene?

20.08.17 21:16, Mestermann no
Disse uttrykkene kan rimeligvis ikke oversettes direkte. De "betyr" heller ikke noe. Man må bruke tyske utropsord i
stedet.

21.08.17 01:32
"Pikant tre" må da ha en eller annen betydning?

Er det snakk om et "dristig tre"?

"Wahrlich" kunne en også godt brukt for jaggu, synes jeg. Virker litt gammeldags kanskje.

21.08.17 02:21, Mestermann no
Jaggu kommer fra "ja, Gud", og kan oversettes på ymse vis, f.eks. slik: "Du er jaggu frekk" = "du bist aber frech!".
Det norske synonymet er "jammen" = Jaggu var det flott! = jammen var det flott! (= ja, Gud, var det flott!). Men det
lar seg ikke gjøre å definere ett, bestemt uttrykk som oversetter "jaggu" til tysk.

"Pikant tre" er det ikke noe som heter, så det må være en feiltolkning av "pikkantrø" eller noe sånt. Det finnes,
spesielt nordpå, en usedvanlig rik flora av eder og kraftuttrykk. Katalogen er uendelig, og uttrykkene er svært
kreative og fargerike. Mange av dem "betyr" ingen ting idet de ofte er sammenstillinger av tabu-ord, skatologiske
ord eller ord som ved selve klangen føles saftige. "Faen fette flyge meg" "betyr" bare "Teufel + Fotze + fliege +
mich". Det har altså ikke noen egentlig, sammenhengende mening. Det sier seg at slike uttrykk er temmelig
uoversettelige.

En oversetter må lete i sitt eget språks forråd av muntlige kraftuttrykk for å finne tilsvarende uttrykk. Spesielt
vanskelig kan det være når man oversetter fra f.eks. nordnorske dialekter, fordi slike svært fargerike uttrykk
nordpå ikke egentlig oppfattes som spesielt kraftige. De er en del av dagligtalen, og virker slett ikke så "sterke".

21.08.17 07:27
God morgen Mestermann,

har man ikke uttrykket: Gott, ist das gut? Mein Gott, ist das gut? auf Deutsch.

God mandag fra Claus i Kristiansand

21.08.17 18:07, Mestermann no
Nei, når man skal oversette et kraftuttrykk fra ett språk til et annet, må man finne et kraftuttrykk som brukes
samme måte, men det behøver ikke bety det samme.

"Jaggu" brukes ikke på samme måte som "Gott" eller "mein Gott" på tysk. Det brukes på norsk som "jammen":
"Jammen var det godt!" = "Jaggu var det godt!" = "Das var aber gut!"

"Gott/Mein Gott, ist das gut" må oversettes til norsk med f.eks. "Gud, så godt det er" eller "Herregud, så godt".

22.08.17 01:15
Tusen takk, dere to. For det første ville jeg jo være enig i Claus' foreslag at det til tiders kunne passe med "Gott" som for eksempel i:

Gott bist Du anstrengend!
Du er jaggu anstrengende!

Men jeg tror nok i mellomtiden at Mestermanns foreslag å oversette dette med "aber" treffer betydningen for det meste enda bedre:

Du bist aber wirklich anstrengend!

At pikant tre egentlig skrives pikantrø er godt mulig. Men jeg stusser jo fremdeles litt hva det kommer fra. Betydningen er vel den samme som jaggu - ? Pikkantrø vant han!

"Faen fette flyge meg" har jeg aldri hørt før!

Men kraftuttrykk som serie av skjellsord og tabuord uten en indre betydning virker faktisk som en norsk særegenhet som nesten tar seg litt tourettaktig ut.

"Steike sild!" - eller "steikesild" høres jo også litt rart ut! Å oversette noe sånt til tysk blir da ganske tøft. Det er egentlig uoversettelig.

22.08.17 01:55, Mestermann no
Uttrykket "jaggu" er så gammelt og innarbeidet som selvstendig uttrykk at mange nok ikke vil forbinde det med
Gud i det hele tatt.

23.08.17 16:22, Mestermann no
Jeg har undersøkt litt rundt uttrykket "pikant tre", slik det ble tydet som. Det er et forsterkende kraftuttrykk som
forekommer vestpå, og staves "pikantre", for eksempek: "Du skal pikantre ikkje tro du er noko!"

Ordet betyr ingen ting, og opphavet har ikke noe med hverken "pikant" eller "tre" å gjøre.

23.08.17 23:26
Mange takk, Mestermann!

Så rart at det finnes kraftuttrykk som ikke betyr noe eller ikke har en kjent etymologisk bakgrunn.

På tysk kunne pikantre vel blitt noe som "beileibe" eller "weiß Gott".

Men siden det ser ut til å være dialektalt dagligtale lønner det vel ikke å samle på dette uttrykket. Men ordet var ikke så sjelden for en 30, 40 år siden i Bergens område. Det var jo derfor jeg husket det. Om det er i bruk fremdeles vet jeg ikke...

Steike sild så mye en må vite for å virkelig kunne norsk. Det norske standardordforrådet virker å være noen størrelsesordener større en de 70.000 ord i den tyske...

24.08.17 00:05, Mestermann no
En eller annen slags opprinnelse har nok ordet, men det lar seg ikke gjøre å fastslå hvilken. Det som synes helt
sikkert, er at det ikke har noe med treverk eller pikant å gjøre. Det er nok en forvanskning av ett eller flere ord der
de opprinnelige ordene er så forvansket at det er umulig å komme på sporet av dem. Det første ordet kan tenkes
å være "pikke" i betydningen "liten" eller evt. i bet. "hakke", som i "hakkende galt".

De største norske ordbøkene har over 300 000 oppslagsord. Den aller største, som også har med ord fra dialekter,
har over 500 000. Dette er omtrent som på tysk.

Siden norsk som tysk er et språk der man kan lage nyord ved å sette sammen to eksisterende ord til ett (f.eks. bil
+ mekaniker) er tilfanget i prinsippet enda mye større. Selv om de 30, 40 vanligste sammensetningene av bil + n
er med i de store ordbøkene, vil det alltid være mulig å lage én til, f.eks. "bilsjarmør", som ikke står i noen ordbok,
men som umiddelbart er forståelig som et ord som betegner en sjarmør med bil. Hvor mange ord nork da egentlig
har, blir altså en definisjonssak. Man regner med at det samlede, aktive + passive ordforrådet ligger rundt 70 000,
altså omtrent som på tysk.

24.08.17 02:07, Mestermann no
Det må for ordens skyld legges til at når det gjelder kraftuttrykk, så er bruken ofte svært lokal eller begrenset til
bestemte landsdeler. Bare i Trøndelag sier man "bætterdø", mens "hæern fløtte meg" er et typisk Oslo-uttrykk.
"Rauaraddel" forekommer bare i Stavanger og omegn, mens "honen ta deg" bare brukes i bergensområdet.
Nordnorske dialekter er som nevnt spesielt rike på invektiver, men "næpskrejll" kan man bare være der.

De fleste av disse ordene vil bli gjenkjent av andre nordmenn som kraftuttrykk og invektiver på grunn av
sammenhengen de står, men uten at man nødvendigvis klarer å forstå hva de egentlig betyr, altså hvilke ord de
egentlig er satt sammen av (det vet heller ikke alltid de lokale brukerne). Og man tar dem sjelden inn i sitt eget
repertoar av lokale kraftuttrykk. De blir altså ikke en del av ordforrådet.

Generelt tror jeg terskelen for å ta inn slike ord i skriftlig fremstilling er lavere på norsk enn på tysk. Det er en viss
tradisjon for dette i skjønnlitteraturen. Det er neppe færre kraftuttrykk på tysk, heller. Terskelen for å bruke slike
ord i dagligtalen er imidlertid lavere på norsk enn på mange andre språk, men det varierer fra landsdel til landsdel.
Det må ses i kulturell kontekst: Hvis en nordlending roper "din jævla hæstkuk!" etter en politimann, vil han neppe
bli dømt for fornærmelse av tjenestemann. I Oslo vil nok dommeren se annerledes på det.

Bætterdø = bitter død
Hæ'ern fløtte meg = Herren flytte meg = bare Gud kan hindre meg
Rauaraddel = raddel (preik, rabbel) fra rauå (ræva) = tullprat, nonsens
Honen ta deg = hunden (eufemisme for djevelen) ta deg
Næpskrejll = avskrell av en nepe = en dumrian

25.08.17 08:49
Mange takk.

Jeg ikke kjent med en lignende mangfold av kraftuttrykk på tysk.

Denne mangfolden i norsk virker nesten litt rart med tanke på hvor "bannlyst" banning og kraftuttrykk i det sterkt protestantisk pregete norske sammenfunnet før i tiden var.

Tenker på "sjit-helvedes-kåk"-saka der bare det å lese opp et brev med kraftuttrykk kunne føre til at snille husmødre sendte lensmannen på døra :-).