03.09.17 20:21
Stikkord: forglemmelse, Forsømmelse, glemmeboka, Vergessenheit, Vergeßlichkeit, Versäumnis
Finnes en god oversettelse for forglemmelse? HN foreslår Vergeßlichkeit. Det er visst feil eller misledende. Men jeg kommer ikke på et bra alternativ.

03.09.17 22:35, Mestermann no
Vergessenheit.

03.09.17 22:57
Ja det passer sikkert godt for en del av sammenhengene! Men hva med en kontekst som den følgende:

"Det skyldes en forglemmelse". Her passer jo hverken Vergeßlichkeit (som sikkert er feil uansett) eller Vergessenheit. Man sier på tysk etter mine begrep ikke: Dies ist auf eine Vergeßlichkeit zurückzuführen. Eine Nachlässigkeit /Versehen (forseelse), ja. Men ikke Vergeßlichkeit.

04.09.17 01:27, Mestermann no
Såvidt jeg vet kunne man iallfall på eldre tysk si "das ist reine Vergessenheit" der vi på norsk sier "det er en ren
forglemmelse." Det er mulig at uttrykket er for gammelmodig. Noen nærmere direkte oversettelse finnes ikke,
såvidt jeg er kjent med. Man kan i visse sammenhenger bruke Nachlässigkeit/Versehen, slik du foreslår, i andre
tilfeller også "Versäumnis"

04.09.17 05:13
Vergessenheit funker bare som i «in Vergessenheit geraten», dvs «forglemthet». Det er
absolutt ikke det samme som Versäumnis...

04.09.17 06:52
Hei Mestermann og 05:13,
mange takk. Versäumnis høres bra ut skjønt jeg er litt i villrede om det gjengir helt
meningen av forglemmelse. For forglemmelse er formodentlig noe som ikke skjer forsettelig,
ikke med viten og vilje, mens Versäumnis på tysk - tror jeg - kan være noe som skjer med
full viten. Vergessenheit passer godt for oversettelser av forglemmelse i betydning "gått i
glemmeboken" - ist in Vergessenheit geraten. Kan noe gå eller falle i forgemmelse også på
norsk? Men for "skjedd av forglemmelse" passer Vergessenheit ikke lenger for dagens tysk
mener jeg. Kanskje det ikke eksisterer et helt tilsvarende ord på tysk. Det var muligens
derfor Vergesslichkeit landet i HNs ordforråd. Og Vergesslichheit må vel bli noe som
glemmskhet eller glemsomhet på norsk.
Nochmals Danke und Euch einen schönen Tag.

04.09.17 08:47, Mestermann no
For å ta betydningen på norsk, så er en forglemmelse: det å glemme å gjøre noe, en glemsomhetsfeil, en inkurie,
en uaktsomhet, en forsømmelse, et utslag av glemsel eller glemsomhet.

05.09.17 09:53
Hei Mestermann,

nochmals vielen Dank. Ja, det samsvarer med hva jeg forestilte meg herunder.
Og jeg mener nesten vi har ikke et helt tilsvarende begrep for forglemmelse på tysk.
Versäumnis er kanskje det nærmeste og beste en komme. Men sånn som jeg forstår ordene kan et
Versäumnis være bevisst. Et Versäumnis betegner ein schuldhaftes Unterlassen. Visstnok
handler det helst ikke om overlegg med tanke på følgene av en unnlatelse, forsettlig skyld,
men om noe skjer av vanvare/uaktsomhet.

Men til forskjell fra det norske forglemmelse dreier Versäumnis seg ikke
speziell/utelukkende om noe som ble glemt. En forglemmelse er en slags spesifikk forsømmelse
- en forsømmelse hvis årsak består i noe som ble glemt.

Og det finnes ikke et ord for på tysk. Noe som er meget overraskende. Ikke fordi tysk var
ordrikere enn norsk (det motsatte er muligens tilfelle), men pga at den tyske straffeloven
regnes for en av verdens mest innfløkte, systematiske. Og likevel finnes ikke en gang et ord
for en spesiell kategori av skyld. Det er artig...

05.09.17 14:06, Mestermann no
Ja, noen ganger er det slik at et tilsvarende, betydningskongruent ord ikke vil finnes i det andre språket.

For øvrig er forglemmelse heller ikke på norsk et juridisk begrep. Også på norsk vil vi i juridiske sammenhenger
bruke "forsømmelse".

05.09.17 19:46
Mange takk.