13.09.17 04:43
Stikkord: trykke ut, uttrykke
Går det både an å uttrykke noe og trykke noe ut?

- Han uttrykte sin misnøye.
- Han trykte sin misnøye ut.

Sistnevnte setningen høres litt rart ut for meg.

Så går jeg ut fra at "å trykke ut" (om det er lov i det hele tatt) bare betyr "ausdrücken" i
betydning av å formulere, gi uttrykk for men ikke i betydning av å presse (frem) som i å
presse frem siste liten fra en tannkremtube? Han trykte ut det siste som var igjen av
tannkrem i tuben, høres feil ut.

13.09.17 08:15
Er du sikker på at du ikke mener det akkurat omvendt? (Det som står etter "så går jeg ut fra...)

13.09.17 08:37
Egentlig ikke. Ikke hvis det ikke akkurat er sånn at "trykke ut" kan bety "presse frem".
Trykke ut en kvise for eksempel. Men sier man noe sånt på norsk? Tviler litt...

13.09.17 11:40, Mestermann no
Det er akkurat motsatt av det 04:43 antar.

Å uttrykke noe er å sette ord på noe, formidle noe, meddele noe, gjøre kjent med (sml. også begrepet uttrykk og å
gi uttrykk for noe).
Å trykke ut noe er å presse ut noe av noe, presse noe frem.

Uttrykke: Han uttrykker seg elegant. Han uttrykte sin mening. Dansere uttrykker seg ved hjelp av kroppen.

Trykke ut: Det kan være vanskelig å trykke ut den siste resten av tannkremen fra tuben. Jeg forsøkte å trykke ut
en kvise. Hun trykker ut de siste dråpene av teposen.

Den eneste gangene uttrykke og trykke ut sammenfaller, er i noen sjeldne tilfeller, som adjektiv:
Han er farens uttrykte bilde (ligner ham på en prikk) og
en uttrykt kvise.

Man kan

13.09.17 12:21
Det gjelder ikke hvis du er trønder:
De nøtte itj å tænk så stort at de itj går an å få trøkt de ut

13.09.17 12:28
Nei, men her forholder vi oss for det første til bokmål eller nynorsk, og for det andre stemmer det ikke helt. På
trøndersk kan man godt si "uttrøkk sæ" og "uttrøkt det".

13.09.17 19:46
Mange takk 08:15, Trønder og Mestermann,
da er det - nesten - som jeg formodet.

Å uttrykke er IKKE synonym med å trykke ut.
Det går ikke an "å trykke ut" sin mening om noe når en ved dette har tenkt å gi uttrykk for
sin mening.

I motsetning som det jeg trodde går det likevel an å bruke verbet "trykke ut". Det har i så
den betydningen som jeg lurte på at det kanskje kunne ha - nemlig "presse frem" - skjønt jeg
forkastet denne tanken.

13.09.17 20:56
...har tenkt seg å gi...
...i motsetning til det (som) jeg trodde..
...i så fall...

At det går an å gjøre så mange feil i en avsats!
Det nytter jo lite at en blir var dem etterpå :-(.

13.09.17 22:09, Mestermann no
Og ikke "avsats", heller. :-)

14.09.17 08:15
...avsnitt...