14.09.17 08:43
Stikkord: forsvunnet, Glemt, verschollen, verschwunden
Betyr "glemt" virkelig også "verschollen" (som HN hevder).
Han er glemt i Afrika = in Afrika verschollen???
Har jeg aldri lest i denne sammenhengen.

14.09.17 09:29
Nei, det betyr forsvunnet.
Men det begynner å bli litt trettende med denne endeløse gjennomgangen av ordboken. Hvorfor kjøper du ikke
en tysk-norsk ordbok?

14.09.17 09:55
verschwunden / verschollen ist in diesem Zusammenhang ungefähr gleich.

14.09.17 20:35
Bei dere to,
mange takk for svarene.
Hvorfor jeg "simpelthen" ikke kjøper en ordbok? Vel, det er litt rart spørsmål synes jeg
nesten. Forumet her er jo uttrykkelig dedikert til "spørsmål om det norske og tyske språket
og Heinzelnissen"!? Finnes det noe som passer bedre til dette formålet enn opptrappingen,
forbedringen og retningen av Heinzelnisses ordforråd? Hvor ellers enn akkurat her er den
rette plassen til å drøfte om en oversettelse gitt av Heinzelnisse er rett eller ei? Hvor
ellers enn her skulle en gjort oppmerksom på feil i Heinzelnisse?
Så er jo svaret på mange spørsmål som oftest ikke helt så opplagt heller. Det ser man jo
godt ved dette spørsmålet her.
  1. 9:29 mener jo at glemt ikke er oversatt riktig med " verschollen " mens det ifølge 09:55 ikke er noen nevneverdig forskjell på verschwunden og verschollen. Det er ikke enig i. Verschwunden og verschollen kan neppe utbyttes uten videre. Pengepungen min er verschwunden kan man godt si på tysk. Men ikke at lommeboken er "verschollen" med mindre formuleringen er ment å være spøkefullt eller artig. Likeledes sier man ikke meine Ehefrau ist verschwunden når man mener verschollen. Og så spørs det jo om glemt virkelig betyr forsvunnet i det hele tatt. Ville man virkelig sagt noe som:"Konen min er/ble glemt på hennes siste sjøreise når man mener noe som: konen min har forsvunnet på hennes siste sjøreise - ? Det har jeg lite tro på...

14.09.17 21:36, Mestermann no
Her gjør du den vanlige feilen, nemlig at du oversetter begreper som ligner hverandre som om de har helt
kongruent bruk og betydning. Men det er slett ikke alltid tilfelle. Når en tysker sier "meine Geldtasche ist
verschwunden", vil en nordmann si "lommeboken min er blitt borte". Men når en tysker sier "das Kind ist
verschwunden", sier man på norsk "barnet er forsvunnet".

Verschollen må vi til norsk også oversette med "forsvunnet", eventuelt "forsvunnet sporløst", en sjelden gang med
"savnet".

Når det gjelder ditt prosjekt om å revidere Heinzelnisses ordbok, så synes jeg det er helt i orden, men pass på at
det ikke tar for mye plass. Ideen om å kjøpe seg en god ordbok er uansett ikke så dum, da kan du nemlig slå opp
selv og trenger ikke spørre hver eneste gang du er i tvil.

14.09.17 22:07
Ja, hvis du er den som har som prosjekt å pugge 30000 norske gloser, så bør du definitivt ikke bruke
Heinzelnisses ordbok som utgangspunkt. Den ordboken er ment som en støtte til forumets brukere, men kan ikke
sammenlignes med ordbøker redigert av profesjonelle filologer og leksikografer. Til det er den for rudimentær.
Hvis du virkelig mener noe med hobbyen din, må du skaffe deg en ordbok. Det har alle de jevnlige brukerne her.

14.09.17 22:38
Savnet er en veldig god oversettelse for verschollen (vermißt) synes jeg.

Forresten skrev jeg jo ikke at jeg ville ha brukt "forsvunnet" - men "verschwunden" om
pengepungen - skjønt jeg ikke skal benekte at det kunne ha vært fare for at jeg nettopp
ville ha gjort det ;-).

Så betyr det jo at verschollen - likedan som verschwunden - er ganske tvilsomme
oversettelser av glemt. En glemt bok pengepung by jakt skat blir vel helst til en
vergessenesr Buch, Geldbeutel, Stadt, Yacht, Schatz og ikke til en verschollenes /
verschwundenes Buch, ...

Das verschollene Bernsteinzimmer blir vel ikke det glemte ravromet men det savnete,
forsvunne ravromet?

14.09.17 23:18, Mestermann no
Altså, nok en gang: verschollen og verschwunden kan ikke oversettes med "glemt".

Det er da heller ingen i tråden som har hevdet dette. Du fikk korrekt svar allerede klokken 9:29 i dag morges. Jeg
tror det er tendensen til å vidløftiggjøre en enkel spørsmål/svar-problematikk som irriterer endel
forummedlemmer.

For aller, aller siste gang: Verschollen må stort sett oversettes med "forsvunnet". Noen ganger med "sporløst
forsvunnet" og en ytterst sjelden gang med "savnet". Das verschollene Bernsteinzimmer er på norsk "det
forsvunne ravkammeret".

15.09.17 01:13
@22:07
Jeg vet at Heinzelnisse ikke er perfekte. Det finnes en del feil i HN. Jeg har inntrykk av
at oversettelsene av norske ord til tyske er mange ganger tilbakeoversettelser av de
tydningene, synonymene, tolkningene, forklaringene som gis av Dokpro. Og noen ganger er det
helt opplagt at foreldrene til HN gikk i falske-venn-fellen. For eksempel da kortsiktig er
oversatt med kortsynt.

På grunn av disse svakheter har jeg tilføyet innholdet i dokpro til hvert ord i
Heinzelnisse. Derved blir det mye lettere for meg å avsløre feil i Heinzelnisse. Og jeg får
en atskillig bedre og skapere, nøyere forklaring for ordene enn bare fra de tyske ordene som
står i Heinzelnisse. Jeg finner for det meste eksempler og informasjoner om vendinger og
preposisjoner som ofte brukes sammen med det ordet som akkurat belyses.
Jeg vet at også Dokpro ikke er perfekte. En kombinasjon av to ufullkommne kilder gir enda
ikke en perfekte enn. Med tilsammen er begge kildene bedre enn en hver for seg. Det å ha
både en ordbok og synonymbok i ett forenkler puggingen også litt siden man lære seg flere
lignende ord på et brett.

Jeg skal likevel være enig om at en profesjonell ordbok som kanskje Hustad ville vært ennå
bedre å pugge av. Eller til å slå opp ord med for så å overføre dem til ens egen
flashcardprogram. Men så sikker som denne fremgangsmåten ville ha vært enda profesjonellere
så sikkert ville det vært ennå mer tidskrevende. Faktisk ville det blitt så møysommelig at
et vanlig menneske med alminnelige resurser ikke kan makte dette.

Det er litt synd at det tredve år etter begynnelsen av den digitale revolusjon enda ikke
finnes bedre og frie elektroniske ordbøker enn Heinzelnisse som ikke engang ville ha
eksistert uten et enestående privat engagement. Om femti år vill ordbøker som Hustad
forhåpentligvis eksistere elektronisk og være gratis. Så spørs det jo om folk da i det hele
tatt snakker fremdeles norsk og tysk eller om disse språkene har blitt rasert, utryddet av
språk som engelsk eller kinesisk.

Men enn så lenge må vi jo lempe oss etter forholdene og ta til takke med det som finnes og
det som vi selv har klart å lage eller forbedre.

15.09.17 01:19
@Mestermann: Danke für die Klarstellung. Nå er det helt klart.

15.09.17 03:08, Mestermann no
@01:13: Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.

Så la meg begynne med det nest siste: det finnes en rekke gode ordbøker tilgjengelig på nett. Men på samme
måte som man må betale for å kjøpe en ordbok i bokhandelen, må man også betale for netttilgang til en ordbok.
Det er ikke gratis å ha en stab av kompetente filologer og leksikografer i fullt arbeid. NAOB (Det norske akademis
ordbok) som blir utgitt på nett mot slutten av året, har for tiden 14 ansatte. Arbeidet har tatt 20 år. Ordboken
finansieres som et spleiselag mellom Staten, private sponsorer og betaling fra brukerne.

Du gjør i din språklæring uansett klokest i å legge bort både Heinzelnisses og Dokpros ordbøker. Den første er for
rudimentær, den andre er for deskriptiv. Det klokeste du kan gjøre er å kjøpe deg en ordbok mellom to permer,
eller skaffe deg tilgang til en eller flere ordbøker digitalt mot betaling. Det er definitivt ikke lurt å føye Dokpros
definisjoner til Heinzelnisses ordbok. Ikke bare fordi de ofte er dårlige, men også fordi dette strengt tatt er ulovlig.
Heinzelnisses ordbok bør ikke være en kopi av Dokpro.

Jeg merker at jeg begynner å bli irritert selv. Din private hobby - å pugge et astronomisk antall norske ord etter
ordboken - tar mye plass i forumet. Dette til tross for at du igjen og igjen får gode råd om hvordan du lettest lærer
og utvikler norsken.

Din tendens til å henge stadig nye haler på alle svar du får (haler som så må korrigeres eller kommenteres), gjør at
jeg ytterligere mister motivasjonen både til å hjelpe deg personlig og til å være i forumet generelt. Jeg synes ikke
du har nok respekt for at andre bruker adskillig av sin tid på å svare deg.

Mitt korte råd er: Kjøp deg en ordentlig ordbok og en god norsk grammatikk, og få deg eventuelt en privatlærer.
Slik har vi andre lært språk.

Mitt lengre råd har du fått før, uten at det noen gang synes å synkehelt inn: Bruk språket, ikke pugg det. Les,
lytt, skriv og snakk. Du trenger ikke flytte til Norge for å gjøre det. Slå opp og spør i forumet når du har faktisk
behov, ikke hver gang det er et hull i det jævla kartoteket/flashcardopplegget ditt.

Dette sagt i aller beste mening, men med håp om litt aktelse for den frustrasjonen både jeg og andre har gitt
uttrykk for. Og for tidsbruken.

15.09.17 12:07, Geissler de
Tiltredes uten forbehold.

15.09.17 16:38
Når vi ser bort fra innholdet i 01:13, er det jo ikke så mye å utsette på det som står der, rent språklig sett. Jeg tipper du er advokat. Bare følg Mestermanns råd: les, lytt, snakk.

15.09.17 17:07
Enig. Nå begynner det langsomt å bli nok. Hvis 01:13 vil lære seg 30000 gloser utenat, må han i det minste gjøre
seg selv og oss den tjeneste å kjøpe seg en ordentlig ordbok å pugge fra. Gjerne en grammatikk i samme
slengen. Det er det minste man kan vente av en som vil lære seg et språk skikkelig. 01:30s holdning er useriøs.
Han kaster bort sin egen og andres tid. Jeg er sikker på at alle de faste bidragsyterne her inne har minst én tysk-
norsk og flere norske ordbøker. En lærer er også lurt. MM har vært tålmodig og gitt 01:13 de beste
språklæringsråd det er mulig å gi.

15.09.17 17:17
Slutter meg til. 01:13 er direkte uforskammet. Noen ordbok vil han ikke kjøpe, men han synes det er greit å
spørre i det uendelige i forumet. Enten er han monoman eller gjerrig. Men han er generøs med andres tid, selv
om han nekter å følge innstendige råd. Det er frekt og respektløst. Nå må han enten skaffe seg en ordbok eller
pelle seg ut av forumet med Flash-kortene sine.