02.10.17 08:39
Stikkord: Dunst, fordunste, verdunsten
Er dunst og Dunst egentlig det samme? Ordbøkene oversetter dunst med eim, stank, dårlig
lukt. Dunst derimot står etter mine begrep for noe som tåke, dårlig syn, fuktig luft, men
ikke en dårlig luft.

02.10.17 08:48, Mestermann no
Ja og nei. I Tysk ordbok PONS står:

Dụnst -(e)s, Dünste der 1. (stickige) nach irgendetwas riechende Luft feuchte/giftige/warme Dünste ausströmen
Der Dunst von Zigaretten erfüllte den Raum. 2. (kein Plur.) neblige Luft Das Tal liegt im Dunst. Abendlicher Dunst
breitet sich aus.

Betydning 1 av Dunst på tysk, altså "nach irgendetwas riechende Luft" er altså den samme som betydningen av
norsk dunst, som er stank, vond lukt, illeluktende damp, gass. Betydning 2 må vi til norsk oversette med tåke, dis,
dimme, damp.

Det er verd å merke seg at i riktig gamle tekster kan man finne det norske ordet dunst med betydning 2, som på
tysk: "i dunst og taage".

02.10.17 13:36
Mange takk. Da er dette et eksempel på hvordan ord som opprinnelig hadde samme betydning i to språk kan utvikle seg fra hverandre. For i dag har Dunst på tysk hovedsaklig betydningen av damp, dis, tåke, synes jeg. Selv om den andre betydningen også forsatt finnes at luften er på en måte uren, full av et annet stoff, at luften lukter etter et eller annet, dreier det seg etter mine begrep ikke nødvendigvis om en vond lukt, en stank. Der "Dunst von Zigaretten" må ikke nødvendigvis oppfattes som eim eller stank (selv om jeg personlig ville følt det sånn). Duden gir to eksempler for Dunst som "kraftig lukt":

bläulicher Dunst von Abgasen
der warme Dunst (die warme Ausdünstung) der Pferde

Når det gjelder hestene er det med hestenes varme Dunst jo ikke sagt at hestene oser, stinker, lukter vondt. Vedrørende Abgas-dunsten kan det tenkes at den ikke akkurat lukter bra. Men også her dominerer etter mitt skjønn det en ser (bläulich!) overfor det en lukter... Jeg vet derfor ikke om det ville vært helt rett å oversette den bläuliche Dunst von Abgasen med den blålige dunsten av eksoser

02.10.17 14:01, Mestermann no
Ja, i betydning 1, tåke eller dis, brukes dunst så å si aldri på moderne norsk. Det brukes først og fremst om duft
eller lukt.

Derimot er det ikke nødvendigvis riktig at dunst på norsk, i betydning 2, bare betyr vond lukt eller stank. Man kan
godt bruke det slik: Dunsten av bensin, den varme dunsten av hest osv., og i kjemitimen vil læreren kunne påpeke
at det oppstår en blålig dunst ved en kjemisk reaksjon. I hovedsak er det allikevel en karakteristisk eller kraftig
lukt som menes med dunst, og ikke en damp eller røyk vi kan se.

At betydningen en gang har vært nærmere den tyske, ser vi i uttrykket "fordunste", som brukes på samme måte
som tysk "verdunsten", både i direkte betydning (en væske går over i gassform, fordamper) og i overført
betydning (at noe eller noe blir borte), sml. også fordufte.

02.10.17 17:48
Vielen Dank. I så fall er det jo likevel rett med den "blålige dunsten av eksos"...

02.10.17 19:35
Nei, det er feil. Eksos i seg selv er en dunst.

02.10.17 19:46, Mestermann no
Ja, man ville nok nøyd seg med å si "den blålige eksosen". Ordet "eksos" er en fornorsket skrivemåte av
"exhaust", og det i seg selv betegner en avdunstning, en avdamp.