06.10.17 21:53
Stikkord: å dysse ned, å neddysse
Eksisterer verbet å dysse ned også i en sammenhengende form: å neddysse? Hverken UIB eller Heinzelnisse kjenner til ordet "neddysse" eller til "neddyssing". Men jeg så det forleden i den nynorske subteksten til en film. Det ville dessuten vært mer logisk å skrive ordet sammenhengende enn fraskilt, mener jeg.

06.10.17 23:58, Mestermann no
Å neddysse eksisterer som eget, sammensatt verb. Men det vanligste er nok å dysse ned.

Neddysse står i en vanlig, norsk ordbok. Jeg kan ikke sterkt nok anbefale deg å skaffe deg en slik.

07.10.17 00:53
Når man for alvor går i gang med å lære seg et fremmedspråk, skaffer man seg alltid en god ordbok på det
angjeldende språket, en god ordbok mellom det angjeldende språket og ens eget språk, samt en god
grammatikk i det angjeldende språket. Disse bøkene kan være fysiske bøker eller digitale abonnementer på
internett. Men særlig for ordbøkene gjelder at man ikke kan basere seg på gratis internettjenester, i alle fall ikke i
små språk som norsk.

Hvis du skaffer deg disse bøkene eller nettilgang til dem, vil du se at annethvert spørsmål du måtte ha til forumet,
faller bort.

Forumets medlemmer vil sikkert være behjelpelige med å gi råd og vink om gode ordbøker og grammatikker.

07.10.17 01:12, Mestermann no
Ja, så slipper man å gjette, basert på underteksten til en film :-)

Men for å snakke litt alvor og komme med et ærlig hjertesukk: Vi som jevnlig svarer på spørsmål i forumet, gjør
det frivillig og fordi vi synes det er gøy og lærerikt. Men det må være rimelig for oss å forvente at vi ikke brukes
som gratis oppslagstjeneste av typen "du spør - jeg slår opp for deg".

Selv har jeg tilgang til iallfall 20 forskjellige ordbøker og en 3-4 grammatikker og bruker dem flittig når jeg skal
svare på spørsmål.

Av og til kan spørsmålene være enkle, av og til er de vanskeligere. Det er klart at det ikke koster stor anstrengelse
innimellom å skulle svare en tysker på på hva ordet "hygge" betyr.
Men når man får inntrykk av at noen bruker forumet som privat klasserom for egen, omfattende og systematisk
læring, og stadig skal ha svar på ord det må være rimelig å forvente at en flittig språkelev er i stand til å slå opp
selv i den ordboken han eller hun uansett burde ha skaffet seg for lenge siden, så virker dette svært
demotiverende. Man føler seg utnyttet, rett og slett. Dette skulle jeg ønske at den eller de det gjelder, prøver å
legge seg på hjertet. (Det er ikke dermed sagt at jeg er sikker på at OP 21:53 er den eller blant dem det gjelder,
dette er ment som en generell kommentar).

07.10.17 16:35
Helt enig. Ikke å skaffe seg ordbok og grammatikk når man går i gang med et ambisiøst selvstudium i et
fremmedspråk, tilsvarer å skulle lære seg å snekre, men ikke gidde å skaffe seg hammer og sag.