07.12.17 20:25
Stikkord: attributiv bruk, kunne, kunnet, måtte, måttet, skulle, skullet, uttale
Kunne og kunnet
Begynt å lure litt hvor kraftig forskjellen i uttalen av å kunne og har kunnet skal være. Keg mener der er en forskjell slik at det blir:
Jeg "künne" skrive en bok om jeg hadde "künnet" skrive.
Høres altså denne -t'en i kunnet og måttet, osv.?
Og et lite spørsmål til: hvorfor er egentlig den mannlige formen av partisippet "kunne" og ikke kunnet? Er ikke det litt rart? Et "kunnet slag", men en "kunne tale". Eller går det ikke an å bruke partisippet attributivpredikativ? Men hvorfor angis formene kunnetkunne som intetkjønn og hankjønn av partisippet da?

08.12.17 01:03, Mestermann no
Uttalen av kunne og kunnet: De uttales slik de skrives. Altså hhv. "künne" og "künnet".

T-en er aldri stum i former som kunnet, måttet, villet osv.

Attributivt brukes partisippet bare i intetkjønnsform: En villet gjerning, et hørt utsagn. For "kunnet" kommer jeg
ikke på noen sammenheng der partisippet brukes attributivt. Det tyske "gekonnt" må oversettes med dyktig,
skikkelig gjort, godt gjort o.l.

08.12.17 08:34
Mange takk. Det var det som ante meg. Underlig nok angir Dokpro under bøyningen
uttrykkelig både en han- og hunkjønnform "kunne" og en intetform "kunnet" for "perfektum
partisippet". Men også jeg hadde store vansker med å forestille meg hva det skulle vært og
når disse formene kunne brukes. I så fall må det som står i Dokpro her nesten ansees som
tull... Litt rart.

08.12.17 10:50, Mestermann no
Som nevnt utallige ganger tidligere i forumet, så er ikke Dokpro verd å bruke tiden sin på. Slå heller opp i en
ordentlig ordbok.

08.12.17 12:16, Geissler de
Det 08:34 skriver, er ikke sant. Dokpro angir ikke noen han- eller hunkjønnsform for
perfektum partisipp av „kunne“.

08.12.17 14:12
Nei, dette er fri fantasi.

08.12.17 22:11
Man burde alltid være litt tilbakeholdene med å hevde at andre lyger eller fantaserer.

Skriver jeg at jeg står der, så står det der.

Og det gjør det og. Du må bare se riktig etter. Jeg brukte riktignok appen til UIB på mobilen. Og der står det nøyaktig sånn som jeg har beskrevet det når man trykker på "BØYING"-knappen...

09.12.17 00:38, Mestermann no
Feil er det, uansett.

09.12.17 02:08, Mestermann no
Jeg har lastet ned og sett på app-en til dokpro.

22:11 og tidligere har helt rett. Det står faktisk under bøyning av kunne på bokmål, at hankjønns- og
hunkjønnsbøyningen perfektum partisipp er "kunne", mens intetkjønnsbøyningen er "kunnet".

Det gir allikevel ingen mening. På bokmål bøyes "kunne" slik, og bare slik: kunne - kan - kunne - har kunnet. Noe
annet perfektum partisipp enn "kunnet" finnes ikke.

På nynorsk er bøyningen slik: kunne - kan - kunne - har kunna. Heller ikke på nynorsk er det kjønnsdelt bøyning i
perfektum partisipp, og det eneste perfektum partisipp er "kunna".

Dokpro er som vanlig gåtefullt. Jeg har forsøkt å sette sammen teoretiske setninger der "har kunne" eller "er
kunne" eller "en kunne person" eller andre attributive kombinasjoner skulle ha gyldighet. Det er så langt jeg kan
se, ikke mulig.

Den eneste forklaringen jeg kan komme på, er at Dokpro forutsetter at brukerne allerede vet at
"intetkjønnsformen" "kunnet" er det eneste gyldige perfektum partisipp i praksis, og at den oppgitte
felleskjønnsformen "kunne" er abstrakt eller teoretisk, og bare eksisterer iht. arkaisk grammatikalsk mønster. På
ny viser altså Dokpro at dette ikke er en ordbok for vanlige brukere, men en ordliste for norskfilologer. Man kan
nemlig ikke bruke den for å få vite hva som er korrekt bokmål eller nynorsk. Man må ha universitetsutdannelse
først.

09.12.17 10:30
Mange takk for bekreftelsen og den forsøksvise tydningen. Om det virkelig skulle være ment som en bare abstrakt-teoretisk informasjon om et forhenværende bøyingsmønster må det jo ha klikka helt for dem som laget Dokpro. Men siden det antakelig er så fullstendig gal og siden denne feilen bare forekommer i den (nyere) app-versjonen kan det muligens også være en slags teknisk feil. Men uansett styrker det jo ikke akkurat troverdigheten hverken av den ene eller andre versjonen av Dokpro. Jeg ble i hvert fall helt forvirret... Bare det at partisippet "kunnet" skulle kunne brukes attributivt virket ekstremt løyent. Men at det også skulle kunne bøyes "skjøt da fuglen" som det heter på tysk...

09.12.17 11:33, Geissler de
Jeg tror også at det er noe galt med programvaren på app'en. For nettversjonen inneholder
ikke denne feilen.
Muligens er det slik at programvaren ikke klarer å håndtere tomme felt og fyller inn
Grunnfjorden i stedet. Jeg har slått opp „måtte“ både i nettversjonen og opp'en.
Nettversjonen oppgir ikke noen partisippformer i det hele tatt, hverken hann- eller
intetkjønn (med unntak av presens partisipp „har måttet“, selvsagt). App'en har „måtte“
overalt.

09.12.17 11:35, Geissler de
Grunnformen, ikke Grunnfjorden.

09.12.17 13:38
Ja, man burde gjort dem oppmerksom på denne tabben! Dette er jo en skikkelig bommert.
Også nettversjonen har "kunnende". Men siden "måttende" ikke blir utvist, er det vel rektig.

09.12.17 14:07, Geissler de
Har sendt en e-post.

10.12.17 09:58
Det er bra! Så får vi se hva som skjer. Om det skjer noe.

10.12.17 12:45, Geissler de
Så langt har jeg mottatt et automatisk svar.

11.12.17 11:03, Geissler de
Jammen har de ikke allerede svart:

"Takk for at du meldte ifra om dette. Jeg får samme feil i iOS-versjonen av appen. Det
skal være akkurat samme informasjon i nettutgaven av ordbøkene og i appen, så her er det
helt klart noe som ikke stemmer. Appen må også kunne håndtere tomme felt. Vi må se nærmere
på problemet, men vi håper å få retta det opp så snart som mulig."

13.12.17 23:21
Mange takk. Ja, det høres jo bra ut. Det er nok sikkert en slags teknisk feil som vi formodet...