11.12.17 13:44
Hvordan sier man på tysk "ligge til grunn for noe", og hvilken kasus må da objektet stå
i?

11.12.17 19:06, Geissler de
Jeg kan tenke meg flere forskjellige oversettelser av dette uttrykket, avhengig av
konteksten. Hvis du gir oss to, tre eksempelsetninger, hjelper vi deg gjerne.

12.12.17 00:43
Jeg skal oversette setningen "Boka lå til grunn for filmen". Jeg ville da sagt "Das Buch lag dem Film zugrunde".
Men vet ikke om dette er riktig.

12.12.17 02:49
Etter mine begrep som tysker er dette rett. Der høres litt uvanlig ut i denne rekkefølgen,
men det blir nok ikke feil for det. Heller forventet ville vært: Dem Film lag / liegt das
Buch von ... zugrunde. Men du kann bare snu på det om det også gikk an på norsk. Das Buch
bildete die Grundlage für den (gleichnamigen) Film, kunne man også sagt...
...