04.02.18 16:22
Stikkord: redde opp
Hallo

Seinere henta han sengetøy og jeg redde opp på sofaen.

redde opp på sofaen= sich das Bett auf dem Sofa machen?

04.02.18 17:05
"Reie opp" ble jeg lært å si. Men ja, das Bett machen, also aufschütteln und herrichten...

04.02.18 18:17
Der Infinitiv ist reie oder re

04.02.18 18:46
Ja, sant nok. For å redde betyr jo å berge noen..

05.02.18 01:21, Mestermann no
Verbet er
å re - rer - redde - har redd
eller (alderdommelig)
å rede - reder/rer - redet/redde - har redet/redd
eller (samnorskform)
å reie - reier - reidde - har reidd

Kombinasjoner av disse er ikke uvanlig, slik at man ofte kan høre "jeg reier" - "jeg redde".

05.02.18 11:43
Som man reder, så ligger man.
Wie man sich bettet, so liegt man.