08.02.18 20:03
Kan man si noe som dette på norsk:

En sosialdemokratisk håndskrift er også med den beste vilje ikke til å skimte i koalisjonsavtalen. (etter http://www.nachdenkseiten.de/?p=42326 )

08.02.18 21:04
Her ville vi nok ikke brukt ordet «håndskrift», men «preg», «signatur» el.l.

08.02.18 21:42, Mestermann no
Ja, gode forslag. Fingeravtrykk eller bare avtrykk går også an.

08.02.18 22:29
Mange takk dere to!
(Spor kunne man vel kanskje også sagt...) Men da er det i hvert fall rett med den beste vilje og ikke med den beste viljen - noe jeg lurte litt på...

08.02.18 23:16, Mestermann no
Ja, som i mange faste uttrykk bruker man enkel bestemmelse her: "Jeg kan ikke med min beste vilje se noen
virkelig bedring".

Derimot er det en annen småfeil i setningen, nemlig at du bruker "også". Setningen bør heller f.eks. lyde: "Et
sosialdemokratisk preg er ikke engang med den beste vilje mulig å skimte i koalisjonsavtalen".

På norsk sier vi ikke "også ikke" der man på tysk sier "auch nicht mit...". Vi sier "ikke engang".

09.02.18 00:17
OK, det var ikke jeg klar over. Så rart. For "ikke engang" betyr faktisk noe annet enn "auch nicht" på tysk - nemlig "nicht einmal". Og "nicht einmal" og "auch nicht" er ikke det samme på tysk.

Men da betyr det som konsekvens at det ikke er mulig å gjengi denne nyanserte forskjellen på norsk - om det så betyr at "ikke engang" må forstås som "auch nicht", eller at det ikke finnes noe svakere uttrykk enn "nicht einmal" på norsk.

Jeg antar at "også ikke engang" likeledes ville vært mindre idiomatisk på norsk...?

09.02.18 00:18
Hva med "...heller ikke med den beste vilje.."?

09.02.18 00:30, Mestermann no
"Heller ikke med den beste vilje" ville virket merkelig å bruke her. I denne setningen betyr "ikke engang med den
beste vilje" det samme som "auch nicht mit dem besten Willen" på tysk.

"Heller ikke med den beste vilje" bruker man fortrinnsvis når en betingelse er foranstilt, slik man ellers også bruker
"heller ikke". Her to sitater sakset fra nettet:

"Etter min mening er den godeste Rekdal helt på villspor når han tenker slikt, og jeg kan heller ikke med min beste
vilje forstå at han tenker i de baner."

“Jeg tror ikke han får prisen, og jeg klarer heller ikke med min beste vilje å se hva han har bidratt med i et
fredsbilde, heller ikke i et utvidet fredsbilde".

09.02.18 00:33, Mestermann no
Man kunne selvsagt også skrevet:

"Selv ikke med den beste vilje er det mulig å få øye på et sosialdemokratisk preg osv."

12.02.18 17:18
Mange takk!