16.02.18 16:12
Hei.

Hører på NDR. En av moderatorene heter Antje Schomaker. Kom til å tenke på: Er Schomaker noe?

Perkins

16.02.18 16:19
Det er et navn, akkurat som Perkins.

16.02.18 18:27
"Schoenmaker", also leicht abgewandelt von "Schomaker" ist holländisch und heißt
"Schuhmacher".

16.02.18 18:38
"Schomaker: niederdeutscher Berufsname zu mnd. schomaker »Schuhmacher«." Quelle: Duden:
Das Lexikon der Familiennamen

16.02.18 20:39, Geissler de
De mest vanlige tyske etternavnene er nesten utelukkende yrkesnavn.
På grunn av store regionale forskjeller i språket, ikke minst skillet mellom nedertysk og
høytysk, finnes det ofte mange varianter av det som i grunnen er det samme navnet.
Det vanligste tyske etternavnet er Müller, men det finnes også Möller og Miller.
Schulz, Scholz, Schultz, Schulze og til og med Schultheiß og Scholtes betyr det samme.
Vi har Maier, Mayer, Meier, Meyer, Mair og Mayr.
Og det samme gjelder også Schumacher, Schuhmacher, Schomaker og sikkert flere varianter.
I sør blir det forresten Schuster.

18.02.18 15:38
Hei Perkins,
god søndag fra Kristiansand. "Schomaker" - i Hamburg "Schoomoker" er ikke det samme som "Schooster" betyr på norsk skomaker, er en falsk venn. Forskjellen mellom "Schoomoker" og "Schooster" er at en "Schooster" reparerer sko. En "Schoomoker" derimot er en som lager sko. Maker er heller Meckelnbörger Platt og Moker Hamburger Platt. Platt/Nedertysk er et eget språk ingen dialekt eller "Mundart". På Nedertysk fins det mange dialekter. Samme som på høytysk. Høytysk heter på Nedertysk det er geel. Man snakker geel når man snakker høytysk.

Beste hilsen fra Claus i Kristiansand

18.02.18 23:02
Ja, på norsk vil vi så å si aldri se yrkes- eller håndverksbetegnelser som er blitt til etternavn (selvsagt med unntak
av opprinnelig utenlandske etternavn). På norsk er etternavn stort sett stedsrelaterte, som Dal, Oppigarn, Rud,
Fossheim, Hamnøy, eller de er opprinnelige patronymer som er blitt fiksert som etternavn, Hansen, Olsen osv. I
tillegg kommer mer lyriske, ofte konstruerte navn (etter svensk mønster) som Rosenkvist, Gullblad osv.

19.02.18 09:58
Naja, lyrisch, Rosenzweig und Goldblatt (bzw. Rosenkvist og Gullblad) sind jüdische Namen.

19.02.18 10:01
Ikke i Norge og Sverige.

19.02.18 14:54, Mestermann no
Nei, det er riktig. De fleste navn av typen "Blomkvist", "Granløv", "Lindblad", "Rosenkvist" er dannet etter svensk
mønster eller er rett og slett svenske, og er såkalte "tatte etternavn." De sier for det meste ingen ting om
navnebærerens herkomst eller om hvor slekten kommer fra.

20.02.18 08:37
Oh, Danke, man lernt doch nie aus.