23.02.18 22:07
Stikkord: siden
Hallo werte Leser,
bedeutet "siden" nicht auch "her" im Deutschen?
Also: Es ist zu lange her -> Det er for lenge siden.
MfG
Askeladden

23.02.18 22:24
siden den gang = seit damals = seither

Eigentlich heißt "her" wohl so etwas wie "von dort", "von damals"

Aber "siden" heißt wohl eher nur "seit", wobei in einem Ausdruck wie "det er for lenge siden" das "den gang", das sich im deutschen "her" erhalten hat, weggefallen zu sein scheint.

Sånn ville jeg tydet det. Men det for heller en språkprof som Geissler eller MM svare på...

24.02.18 00:34, Mestermann no
"Her" på tysk har noen ganger den samme funksjonen som "siden" på norsk, men ikke alltid.

Det tyske ordet "her" er selvsagt beslektet med "hier", "here" på engelsk og "her" på norsk. Man ser slektskapet i
uttrykk som "hin und her", "her zu mir!". Det uttrykker et (nåværende) ståsted. Når man sier "es ist lange her", så
kan man lage en teoretisk oversettelse: "Det er lenge (her)fra" = (altså på moderne norsk): det er lenge siden.
(Sml. også engelsk "syne" i "for days of auld lang syne" = for dager for lenge siden.)

Både ordet "siden" og ordet "seit" har opprinnelig hatt samme betydning, nemlig "senere", eller rettere sagt
"senere enn".

Noen ganger vil altså "seit" være sammenfallende med "siden", mens andre ganger er "her" sammenfallende med
"siden". Og enkelte ganger vil vi bruke ordet "fra" (altså opprinnelig i den teoretiske betydningen "herfra") der man
på tysk bruker "seit":

Das ist lange her = det er lenge siden.
Nichts hat sich seit gestern geändert = ingen ting har forandret seg siden/fra i går.

Dette er et godt eksempel på at ord som opprinnelig (for lenge siden!) har hatt samme funksjon i beslektede
språk, etter hvert har utviklet forskjellig (men beslektet) funksjon i disse språkene.

24.02.18 10:44
Besten Dank!

24.02.18 11:05
Hei Mestermann,
kan man altså si at "seit" og "her" til dels er pleonastiske, altså betyr det det samme. Med den følge at den overflødige, felles delen har blitt sløyfet? Og at noe lignende har skjedde på norsk - bare med den andre delen av det som ble ansett for å være overflødig?

Es ist lange her =
Es ist lange seit von hier =
Det er lenge siden fra her =
Det er lenge siden (fra) den gang =
Det er lenge siden

Vendingene i midten sies jo hverken på tysk eller norsk (lenger?), men de forklarer liksom overgangen fra den ene til den vendingen. På tysk falt "seit" hhv "siden" vekk, siden det finnes i "her". Og på norsk falt " fra her" bort fordi det gjenspeiles tilstrekkelig i "siden"?

Det som er felles i "seit" og "her" er jo på en måte ordet "von". For seit betyr jo på en måte "von":

Seit damals = von dieser Zeit an

Men er fortsatt litt uskarp hva denne "her" egentlig betyr.. "von hier" eller snarere "zu hier"? Eller "zu mir"? Er det lokalt eller tidsmessig? "Komm hierher!" "Bring es her"

Det er kanskje snarere fremover "zu hier" enn bakover "von hier"?
Kanskje "seither" betyr også "seit (damals) zu hier"?

Da ville det heller blitt til

Es ist lange her =
Es ist lange seit (damals) zu hier =
Det er lenge siden (den gang) til her =
Det er lenge siden

?

24.02.18 12:19
Spørsmålet er besvart.

24.02.18 12:22
Legg merke til at MM skriver at man kan lage en teoretisk oversettelse, ikke at det noen gang har vært sagt slik.
Ditt spørsmål beror altså på at du ikke har lest svaret grundig nok, eller lager deg fantasier og teorier rundt det.

24.02.18 14:52
MM har gitt en megagod forklaring. Men dette betyr selvsagt ikke at man ikke fortsatt kan belyse den ene eller andre siden av det hele og ikke også godt kan analysere forklaringene fra Mestermann og også tilføye den ene eller andre tanken.

Når MM for eksempel forklarer at "her" og "hier" er beslektet da virker nok dette nok så plausibelt for meg. De eksemplene han kommer med er selvsagt også riktige - for de er jo duden.de (det var også der jeg slo opp ordet "her").

Men faktisk synes jeg etter at jeg har tenkt litt over ordet og hvordan vi bruker det i Tyskland at "her" er mer enn bare "hier" eller et "(nåværende)" ståsted. Det betyr "ZU hier" - som for eksempel i "Bier her oder ich fall' um". Vi i Tyskland skiller jo veldig mellom et sted og en retning, mellom "wo" og "wohin" - noe som ikke er tilfellet i Norge (hvor).

Og "seit" betyr noe i retning av "von dort".

Derfor betyr ordet "seither" egentlig "von dort bis zu hier".

Så om man ser enda mer analytisk på det hele betyr setningen:

  • Es ist lange her

det samme som:

  • Es ist lange seit her.

Faktisk går det fremdeles an å si dette på (dårlig) tysk, nemlig som dette:

  • Es ist lange seither.

Og det betyr altså ikke noe annet enn:

  • Es ist lange von dort bis zu hier.

Bare det, at denne "von dort" eller denne "seit" eller "vor dort" som vanlig er blitt sløyfet i den tyske vendingen, slik at det ble kortere: "Es ist lange zu hier" eller rettere sagt: "Es ist lange her".

I Norge ser vi den stikk motsatte utviklingen.

Her ble det i stedet for:

  • Det er veldig lenge siden (den gang) hertil.

bare

  • Det er veldig lenge siden.

Mens i det tyske utrykket altså stedet (tiden) som noe kom fra er falt bort er det i den norske vendingen nåstedet som er falt bort.

  • Es ist lange (seit) her =
  • Det er lenge siden (hertil)

Alt dette kan man konkludere med det Mestermann forklarte, men jeg er absolutt ikke sikker på at man forstår dette ved å lese gjennom MM's innlegg uten å tenke ganske grundig over det hele....

25.02.18 00:22, Geissler de
Jeg kan ikke forestille meg at noen ønsker å forholde seg til konstruerte setninger som
ikke finnes i noe eksisterende språk.
Vær så snill og slutt med dette.

25.02.18 02:49, Mestermann no
Enig. Disse spekulasjonene har ingen ting hverken med virkelig norsk eller tysk å gjøre. De har heller ikke noen rot
i språkhistorien. Dette er ikke konstruktivt for noen, og ingen ting å kaste bort tiden på.

25.02.18 04:26
11:05 og 14:52 lager teorier og problemer av ingenting. Det er ikke noe i mestermanns svar som innbyr til dette
hjernespinnet.