28.02.18 14:22
Jeg studerer tysk ved universitetet og har nå om nominalfraser. Her har jeg lært at en
nominalfrase kan ha attributter både før og etter, f.eks. i setningen <Eine Belastung
für die Eltern> er <eine Belastung> en nominalfrase, mens <für die Eltern> er en
preposisjonsfrase som også er et attribut som står etterpå.

Men i en frase som <die im Auszug des Textes auftretende Adjektive> er <die Adjektive>
nominalfrasen, men er <im Auszug des Textes> et attributt før eller etter nominalfrasen
siden <die> og <Adjektive> som hører sammen står på hver sin side av frasen??

28.02.18 16:24
"Belastung" er vel kjernen (overleddet) i nominalfrasen. Attributtet "eine" er foranstilt og attributtet "für die Eltern" etterstilt. Det er riktig at "für die Eltern " er en preposisjonsfrase.

Slik jeg ser det, er "Adjektive" kjernen i nominalfrasen, mens "die" og "im Aufzug des Textes auftretende" er foranstilte attributter.

28.02.18 17:46
Tusen takk for ryddig svar!!