07.03.18 01:38
Wie finde ich als blutiger Anfänger am schnellsten heraus, ob ein Text auf Bokmål oder Nynorsk geschrieben ist? Gibt es typische Endungen, Buchstabenkombinationen etc.?

07.03.18 04:29, Mestermann no
Ja, z.B. "eg" für "jeg"; ich.

07.03.18 06:58, Geissler de
Noch ein paar:
Bokmål - Nynorsk
en, et, de - ein, eit, dei
ikke - ikkje
-ene - -ane
mye - mykje

07.03.18 09:26
Am schnellsten erkennbar durch diese komischen "a"-Endungen am Ende der Wörter bei Plural oder bestimmten Formen. Auch in Bokmål nutzen manche Autoren leider diese Endungen - aber nur bei wenigen Ausnahnewörtern wie "barna", "jenta", "hytta". Diese paar Wörter sind also kein Beweis. Wenn aber sonst pausenlos von -a statt-en und -ene die Rede ist, kann man nynorsk ausgehen. Oder Dialekt :-). Bei Dialekt steht da auch schon mal kjørkjo statt kirken.

07.03.18 12:22, Mestermann no
Was 09:26 schreibt, ist erstens nicht richtig. Zweitens ist Heinzelnisse ein Forum wo beide norwegische
Schriftsprachen vorkommen und gleich respektiert werden sollen. 09:26 sollte m.E. seine Äusserungen, "komisch"
und "leider", zurücknehmen.

07.03.18 12:43
Han (09:26) skriv sjølv eit ukorrekt og dårleg bokmål, er kunnskapslaus men trur han veit alt, blander seg inn i
alle diskusjonar uten å ha den minste føresetnad for det, og er til alt overmål uforskamma mot nynorskbrukarane
i forumet. Han ødelegg forumet.

07.03.18 13:16, Geissler de
Beiträge, die Beleidigungen, werden sofort gelöscht.
Innlegg som inneholder fornærmelser slettes umiddelbart.

07.03.18 13:30, Geissler de
Was 09:26 meint, aber aufgrund fehlender Kenntnisse und sprachpolitischer Verwirrung nicht
adäquat ausdrücken zu können scheint, ist die Tatsache, dass im Nynorsk konsequent drei
Geschlechter verwendet werden und die bestimmte Form Plural von Substantiven im Neutrum
immer -a lautet.
Im Bokmål ist beides jedoch auch möglich, daher eignen sich die a-Endungen gerade nicht
zur Unterscheidung der beiden Sprachformen.

07.03.18 13:31
Vielen Dank, die Beispiele haben mir sehr geholfen.

07.03.18 17:33
https://www.nrk.no/etikk/sprakreglar-i-nrk-1.6880516

Hier kann man auch gut sehen, dass es von unregelmäßigen Pluralformen nur so wimmelt. Schon im ersten Satz stolpert man darüber! Geißler hat Recht mit der Feststellung, dass eine "a"-Form kein untrüglicher Beweis für Neunorwegisch ist. Bei einer Häufung von "ar", "a", usw. kann man aber schon als sicher davon ausgehen. Das ist ein besserer Indikator als "eg", denn "eg" wird man meist vergeblich in einem Text suchen, während Pluralformen ja meist vorkommen, med mindre det handler om et veldig kort innlegg!

Vedkommende alt det "andre" må man jo kunne fastslå at nynorsk i sin rene form kan virke nokså fremmedartet på et bokmål talende og skrivende menneske. Især kanskje om dette menneske litt motvillig har akseptert å skrive "ham" og "dem" og "henne" i stedet for de mer fortrolige formene "han", osv.

Da jeg for første gang støttet på denne løyne norsken blånektet jeg å akseptere dette som ekte norsk. Så bondsk, stygg og på en måte unorsk virket denne språkformen for meg.

Vel, vel. I mellomtiden har jeg jo vennet meg til det og synes ikke det er noe særlig vanskelig å forstå. Kanskje ikke mere så stygg heller. Så forekommer jo nynorsk også i htil stadig mindre og mindre grad slik at det ikke byr på vansker for et bokmål-menneske heller.

Overbærende har jeg forresten ikke et sekund ment å være. Dette er ikke et særtrekk i min personlighet å være hovmodig. Heller ikke har jeg påstått å være feilfri i norsk. Er fullstendig klar over at dette ikke er tilfellet, at norsken min fortsatt er litt sjuskete, sjakete, tarvelig, ynkelig, forkludret. Men den er bra nok å gi et pragmatisk tips om å gjenkjenne nynorsk..

07.03.18 18:09
Ellers har jeg selvsagt ikke ment å påstå at nynorsk er komisch fra et objektivt standpunkt. Men for et utelukkende bokmål talende menneske kan det jo fremstå for temmelig løyen. Om dette utsagnet mitt skulle ha blitt tydet som et ikke subjektivt men objektivt omdømme og om noen skulle ha følt seg fornærmet ved dette legger jeg meg jo selvsagt flat og ber om tilgivelse.

07.03.18 18:30, Geissler de
@ 17:33
Wo in aller Welt siehst du da unregelmäßige Pluralformen?

07.03.18 19:12
Unregelmäßig im Sinne von abweichend zur bokmåls-Beugung:


Språkreglar i NRK

Dei offisielle språka i NRK er norsk og samisk. Når det gjeld norsk skal 25 prosent vere på nynorsk.

Minst 25 prosent av verbalinnslaga i radio og fjernsyn skal vere på nynorsk.

Les også: Språkreglane skal fornyas - kom med innspel

1. Reglar

1.1 I nyheitssendingar og programinformasjon skal programleiarar og annonsørar bruke offisielt bokmål eller nynorsk. Redaktørane kan gjere unntak dersom det ikkje er i strid med reglane og retningslinjene nedanfor.

1.2 I andre sendingar og i nyheitsinnslag (reportasjar, rapportar, kommentarar, intervju osv.) kan det brukast dialekt, også i riksdekkjande sendingar, dersom det ikkje er i strid med reglane og retningslinjene nedanfor.


Es wimmelt (fett markiert) also nur so von vom Bokmål-Standard abweichenden neunorwegischen Pluralsformen

08.03.18 18:14, Geissler de
Alles total regelmäßig.

08.03.18 21:40
Aber halt nicht bokmål, denn dort hieße es ja:

regler, språkene, verbalinnslagene, Språkreglene, nyhetssendinger, programledere, annonsører, usw., usw.

08.03.18 23:33, Geissler de
Was du hier treibst, ist ungefähr so sinnvoll wie ein Rugbyspiel nach Fußballregeln zu
pfeifen.

09.03.18 05:55, Mestermann no
Håpløst

09.03.18 08:23
23:34
Hvorfor det? Jeg sier jo ikke at noe er feil? Jeg ville bare gjøre oppmerksom på den store dominansen av "a" istedenfor "e" i nynorske tekster. Dette er til og med uavhengig av kjønnet til et substantiv. Tilmed i verber forekommer denne lydforskyvningen: "skal fornyas" i stedet for "... fornyes". Dette er vel noe av det mest påfallende i en nynorsk tekst samnenlignet med en bokmåltekst? Det handler ikke om hva som er rett eller pent, men bare hvordan det er. Du har jo selv påpekt et eksempel på dette i ditt innlegg fra 06:58.

09.03.18 08:55, Geissler de
Men du sammenligner ikke bare, du betrakter åpenbart den ene målformen som normalen og den
andre som avvikende og uregelmessig

Det heter "fornyast", forresten.

09.03.18 09:41
Det står fornyas i originalen ? Vel hva er normalt? For meg er jo Bergensk normalt. Men det går jo ikke an å påstå at Bergensk er "normalt".:-(
Nynorsk er mye sjeldnere enn bokmål. Andelen ligger nok nærmere ved 2% enn 25% i dag. Men unormal er det selvsagt ikke for det. Om man bodde i Norge burde man besten tatt litt nynorsk språkopplæring. Ellers blir det litt rart.
For det rimer jo bare ikke med "Jeg og du og vi to satte i en tresko treskoen kvelvet og vi to datt i elven...

09.03.18 23:45
"Jeg ville bare gjøre oppmerksom på den store dominansen av "a" istedenfor "e" i nynorske tekster." Så flott at du har oppdaga at nynorsk har -ar endelser i hankjønn, flertall. For øvrig tar du vel litt hardt i når du kaller disse endelsene for komiske. Hvordan kan en bokstav være komisk? Eller mener du at folk i Hardanger er komiske?

"Die klangvollen Endvokale (a, u, i) werden im Ostnorwegischen zu e abgeschwächt, wodurch einer der wichtigsten Unterschiede zum Westnorwegischen entsteht. " Das jüngere Altnorwegisch (norrøn) (1050 - 1370) Heinzelnisse Sprachgesch

Ellers er det slik at alle elevene i Norge får obligatorisk opplæring i sidemål fra 7.klasse.

10.03.18 08:41
23:45
Komisch og komisk betyr ikke det samme - trass i at det ligger samme ordet til grunne. Komisk betyr visst noe i retning av "latterlig". På tysk kan komisch også bety noe som er til å le av. Men i så fall betyr det ikke latterlig. I hvert fall ikke i betydning av "lächerlich" - som betyr at noe er ubetydelig, tåpelig, dumt - men snarere morsom.
Men også dette er ikke hovedbetydningen av komisch på tysk. Hovedbetydningen av komisch er rar, snål, sjelden, muffens. Jeg mente derfor ikke å si at endingene virket latterlige, men rare, snåle, forvridde, forvrengte, merkelige.

For et menneske som hovedsaklig eller nesten utelukkende har hatt berøring med bokmål kan a-bøyingen virke nokså merkelig, irriterende, for ikke å si direkte "feil".

Men selvsagt er dette jo ikke noe objektivt omdømme, men snarere en kanskje litt trangsynt reaksjon på noe man ikke føler seg hjemme hos, ukjent med. Ingen liker å miste det språkelige fotfestet, å bli språkelig bodstedsløs.

I tillegg er der kanskje noe annet med det å bruke a-lyder i stedet for e-lyder. Det virker for meg som om a-lyder forekommer hyppigere i dialekter.

Vi ser dette også i forholdet mellom bayersk og høytysk. Litt vanskelig å forklare med min begrensete kunnskap i norsk. Men det virker nesten som om a-lyder fremtrer mer som ekte, fyldige, varme toner, mens e-lyder virker tynnere, forfinetere, jåletere, kaldere.

Her i Tyskland blir man trimmet til å fornektene a-lydene - altså dialektene. Noe som er litt synd egentlig for hvorfor skal egentlig alle tyskere snakke som folkene fra Hannover? Og ville det virkelig vært en berikelse for det norske språket om alle hadde hatt talemålet fra Oslo? Eg sier jo ikkje "jei" heller når eg mener "jeg", men "eg"... 8-?

10.03.18 11:52
"Jeg mente derfor ikke å si at endingene virket latterlige, men rare, snåle, forvridde, forvrengte, merkelige." Å karakterisere ordbøyninger slik, blir etter min mening feil. Dessuten har dialektene i Norge status, i alle fall i bokmål- og nynorskkretser. Jeg forstår godt at du ikke er oppdatert på språket i Norge, siden du har boddd store deler av livet ditt i Tyskland. Kunne det være nyttig å lese Heinzelnisses språkhistorie?

10.03.18 16:45
Vel, vel. Som sagt skulle jeg bare henvise til den hyppige og veldige påfallende forekomsten av "a" i endingene i nynorske tekster. Det kryr jo av "a"! Det er vel også derfor nynorsk omtales som et "a-mål"?!

Om man liker det eller ei er jo bare en smakssak. Er dessuten fullstendig klar over den enorme mangfold i norsk i og med at eg sjøl ikkje taler et helt reint bokmål og har slektninger som ikke sier "kom", "hjem", "først" eller "kirken" (som jeg ville sagt), men sågar "kjem", "heim", "fyrst", "kjørkjo" =:-0

Når det gjelder hardingene så mener jeg egentlig at de ikke snakker et typisk nynorsk skjønt visst også hardangermålet regnes til "a-målene"? Men her kommer det jo også mange "o"-toner i bildet. Noe man ser (og hører) godt i denne teksten/sangen her hvor også "kjørkjo" nevnes:

https://soundcloud.com/orbo1/heim-til-os

Og selv "dar" i sangen ordene skrives med "ar" uttales de til dels nærmere som "er" enn som "ar".

Om vi går ut fra at sangeren taler ekte hardangermål synger han jo snarere "skulpturer" enn "skulptura" som det står i teksten.

Jeg ville i hvert fall ikke identifisert teksten som nynorsk men som dialekt (ikke så langt fra min egen =:-0).

Det er meget innfløkt siden alt går over i hverandre. Eg ville for eksempel ikke sagt kverdagen eller til og med "kvardagen" men hverdagen. Men eg ville absolutt sagt kvitt og ikke hvitt. Og dette er jo ikke "påfunn" jeg har kommet på selv, men det er sånn som jeg har lært det en gang.

Innlegget om språkhistorien har jeg lest ;-).