10.03.18 10:04
Man bøyes i tredje person, ikke sant?
Det heter altså:
Man burde være varsomt med bruken av ordet 'lebensuntauglich' på tysk. Og ikke varsom - ?

10.03.18 10:53
"Man burde være varsom...." er korrekt. "Varsom" er predikativ. Han er varsom, hun er varsom, man er varsom.

10.03.18 17:12
Mange takk. Dette ville jeg sagt, men jeg forsto det ikke.

Nå ser jeg litt klarere. Selvsagt er jo varsom et adjektiv her. Det jeg tok feil om er jo at "man" ikke regnes som intetkjønn. Men hva om man hadde sagt:

Barnet burde være mer XXX.
Det burde være mer YYY.

Er XXX eller YYY varsom eller varsomt?

Mennene burde være mere ZZZ
ZZZ = varsome?

10.03.18 17:50
XXXt
YYY
t
ZZZ_e

10.03.18 18:06
Tusen takk. Da var jeg jo ikke helt på villspor likevel..

10.03.18 21:34