02.05.06 17:59
Jeg sliter nå med å pugge kasus, og jeg lurer på om tyskere også må pugge tysk gramatikk. I Norge trenger vi jo ikke å øve på vår lille snille gramatikk. Håper at noen kan svare på min undring.

Takk på forhånd

02.05.06 18:59
Nei, tyskere maa vanligvis ikke pugge tysk grammatikk.
Smaa barn laerer det ganske enkelt naar de lytter til omgivelsene. Det finnes foroevrig spraak som er mye mer komplisert enn tysk, f.eks. polsk.
Dessuten er norsk heller ikke saa enkelt (f.eks. bruk av preposisjonene).