02.05.06 18:19
Hvordan bøyes de personlige pronomene i genitiv?
Og hvordan blir denne setningen på tysk "På grunn av meg har hun det dårlig."

02.05.06 18:24
"Wegen mir geht es ihr schlecht." (talespråk)
"Wegen meiner geht es ihr schlecht." (heller uvanlig)
"Meinetwegen geht es ihr schlecht." (vanlig)

02.05.06 18:31
Men pass på: "Meinetwegen" kan ågså bety "Gjerne for meg" eller "la går"!
Det er bdere å si f.eks.: "Nur meinetwegen....." eller
"Es ist meine Schuld, dass sie....."