17.03.18 09:02
Guten Morgen

Ich möchte folgendes sagen:

Die spiegelglatte Autobahn früh heute Morgen war das Ende meiner Reise nach Holland.

Den speilglatte motorveien tidlig i morges har vært slutten av min tur til Holland.

Mag jemand schauen ob das grammatikalisch komplett richtig ist, oder ob man das verbessern kann. Besonders bei tidlig i morges var ich unsicher....

Daaaaanke :)

17.03.18 09:36
Tidlig i morges burde være rett. Jeg ser ingen grunn hvorfor det ikke skulle være det.
"Slutten av" tviler jeg litt på. "Slutten på" likte jeg bedre. Men kan ikke si om "slutten av" er direkte feil.
Jeg ville brukt imperfektum og ikke perfektum: ...ble var / slutten på den planlagte turen min til ... Kanskje det ville vært bedre å si noe som ...gjorde slutt på den planlagte reisen min til... Av en eller annen grunn liker jeg heller ikke denne "var slutten". Dette er tysk tenkemåte kanskje ( ...war das Ende meiner Reise(pläne) nach...).

Men du får vente litt til til noe nordmenn skriver hva de mener...

17.03.18 09:45
...satte en stopper for reisen min til... Kunne man kanskje også sagt...

17.03.18 10:22
.... oder nimmt man eher ende anstelle von slutt?

17.03.18 11:04
Hei

ich hätte noch eine Verbesserung für meinen Originalpost

Den speilglatte motorveien i kombinasjon med snøfall og sterk vind gjorde tidlig i morges slutt på min tur til Holland.
Soll heißen:
Die spiegelglatte Autobahn in Kombination mit Schneefall und heftigem Wind beendete früh heute Morgen meine Reise nach Holland.

Wäre das korrekter?

17.03.18 11:24
@09:36: når du ikke kan svare, ikke svar.

17.03.18 11:31
Hvem kan ikke svare? Og hvem har hittil svart ellers?

17.03.18 11:35
  1. 9:36 bare gjetter.

17.03.18 12:01, Mestermann no
En speilglatt motorvei med snøfall og sterk vind ble slutten på min tur til Holland.

17.03.18 12:36
Ja, der kan vi jo se at også Mestermann foretrekker imperfektum og "slutten på" - nøyaktig som jeg syntes hørtes bedre ut. Når det gjelder slutten ser MM antakelig ikke noe problem å benytte seg av "ble slutten" i stedet for "var slutten". En variant som også jeg allerede hadde med i inlegget 09:36.

Da gjenstår egentlig bare noen få spørsmål som jeg ser det:

Hva er i veien med tidlig i morges? Og hva skulle man ellers sagt? For å bare slette tidsfestingen er vel ingen løsning?

Hva er egentlig grunnen for at man skal bruke imperfektum her og ikke perfektum?

Finnes det en betydningsforskjell på "gjorde slutt på" og "ble slutten på"? Kunne man også brukt " var slutten på " som TOS opprinnelig ville? Og hva "med satte en stopper for ..."

Jeg har fremdeles denne magefølelsen at "ble slutten på" også kan referere til en påbegynt reise mens "gjorde slutt på reisen" eller enda bedre "satte en stopper for reisen" bedre forklarer at været var et hinder for å begynne med reisen. Men det er mulig jeg tar feil her. I alle fall finnes det vel ingen grunner for å ikke benytte seg av "satte en stopper for" eller "gjorde slutt på" - ??? Er det ikke finere også å bruke en idiomatisk vending istedenfor det enkle "ble"?

Og til syvende og sist spurte TOS jo også om " i kombinasjon med "... Jeg mener at...nei, jeg skal ikke si noe siden det ser ut for meg å være uønsket :-(.

17.03.18 12:50, Mestermann no
Jeg glemte "tidlig i morges": "En speilglatt motorvei med snøfall og sterk vind ble tidlig i morges slutten på min tur
til Holland".

Det er mange andre måter å si dette på: "...gjorde tidlig i morges en brå ende på min tur til Holland." "...gjorde
tidlig i morges at min reise til Holland fikk en brå slutt". Osv.

Her må man bruke imperfektum fordi man på norsk for det meste bruker imperfektum i fortellende setninger.

17.03.18 12:56
  1. 9:36 jeg tror du får kjeft fordi svarene dine bare skaper enda flere spørsmål, siden du er så usikker. Kanskje du skulle holde deg litt tilbake?

17.03.18 13:14
Vielen Dank für die Hife bzgl. meines Posts :)

17.03.18 15:01
Ingen årsak :-). Gjerne så. Det gjensto spørsmålet ditt om "i kombinasjon med". Ser ingen grunn hvorfor du ikke skulle kunne sagt nettopp det. Eller "i forbindelse med". Men også jeg synes at "i kombinasjon med" er unnødvendig omstendelig sammenlignet med enkelt og greit bare "med" som MM anbefaler.
@ 12:56
Jeg er ikke usikker. Jeg er varsom og ikke bastant. Dét - burde alle.

17.03.18 16:06, Mestermann no
Det er et godt stilprinsipp å gjøre setningene så klare og lite omstendelige som mulig.

17.03.18 17:14
@ Mestermann

Ich habe fleißig diesen Post verfolt. Wieso hast du ble und nicht var gewählt?

Sandra

18.03.18 11:26, Mestermann no
På norsk bruker vi "bli" i stedet for "werden". (For 150-200 år siden sa man for øvrig "vorde", men det er både på
dansk og norsk fortrengt av "bli").

I sammensetningen "bli slutten på" bruker vi verbet "bli" rett og slett fordi det er konvensjon å bruke "bli" sammen
med "slutten" i slike sammenhenger, der man mener å si at noe ble til (wurde) slutten på noe, gjorde at noe tok
slutt: "Ulykken ble slutten på reisen". "Skøyteløperen falt i siste indre, og det ble slutten på håpet om OL-gull".

18.03.18 12:44
Vielen Dank für die Erklärung!

Sandra