22.03.18 13:22
Stikkord: å komme i bruk
Hei

Bronse kom i bruk til redskaper,våpen og smykker, ved siden av tradisjonelle materialene.

å komme i bruk:?

22.03.18 13:58
kom i bruk - fand Verwendung

22.03.18 14:56
Danke