25.03.18 21:51
Hva er egentlig reglene for fuge-s-et i sammenheng med døds- eller død-?
Det heter antakelig utelukkende døddrukken og ikke dødsdrukken, men dødtrøtt kan også skrives dødstrøtt (som jeg ville foretrukket). Kan man gjøre nettopp man som vil? Altså ville det vært mulig å skrive dødsdrukken også?

25.03.18 23:50
Døds- blir brukt forsterkende i sammensetninger og slang som dødsbra, dødskjedelig, dødssliten, dødsviktig, dødstrøtt osv. En person som er nesten bevisstløs av alkohol er døddrukken.

Når det gjelder fuge -s i substantiv, er hovedregelen som følger. Dersom første ledd har fuge-s i alle andre sammensetninger, skal det også være fuge-s før sisteledd som begynner med s, f.eks. midnattssol,høytrykksspyler. Er du i tvil om første leddd har fuge-s i andre sammensetninger, slår du opp (her:midnatts-, høytrykks-) i ei ordbok, f.eks. Dokpro, Tanum.

26.03.18 01:08, Geissler de
Det er neppe veldig logisk eller konsekvent.
Det heter f. eks. døddrukken og dødbleik, men dødssyk og dødsdømt.

26.03.18 09:30
Det er nå engang slik Språkrådet forklarer disse frasene.

26.03.18 10:26, Geissler de
Jeg går ut fra at det du skriver er et sammendrag av dette svaret på nettsidene til
Språkrådet:
https://bit.ly/2GcdimO

Legg merke til at Språkrådet er hakket mer forsiktig og nuansert i sine utsagn. Her er
det snakk om en "tommelfingerregel". Den fungerer nok greit i mange tilfeller, men
dette meg fugelyd er dessvere notorisk usystematisk.

Julesang, julepresang, julenisse, juleøl, juleeventyr, juleaktiviten, men julaften.

landdyr, landdistrikt, men landevei, landegrense, men landsby, landsdel.

Å finne en regel som beskriver alt dette blir nok litt vanskelig.

26.03.18 10:43
Nå refererer vel "tommelfingerregelen" til eksemplene med "høytrykksspyler og "midnattssol". "Forsterkende og slang" er Språkrådetes forklaring av "dødstrøtt" osv.
Jeg er enig med deg i at disse reglene ikke er fullgode.

26.03.18 10:49, Geissler de
Ja, det var også slik jeg hadde forstått innlegget ditt. Mit svar viste utelukkende til
det andre avsnittet i innlegget ditt. Beklager hvis dette var uklart.

Og vi er nok enig om at dødssyk og dødsdømt ikke bruker døds- som slangaktig
forsterkning.

26.03.18 22:09
Mange tall, alle dere som svarte! Da er det atter en gang slik at man simpelthen må pugge det! :-(. Bortsett fra det bitre lille utsnittet når to s treffer sammen i fuge-s og et ord som begynner med s. Og selv denne reglen er jo bare hjelp i hvis man i det hele tatt kjenner til tilsvarende sammensatte ord og vet hvordan de skrives! :-(. Så får man bare håpe at det ikke blir ansett som dødssynd når man tar feil her :-(.

29.03.18 00:15
I de fleste språk må man pugge det meste. Slutt å klage over dette faktum hver gang du møter det. Det er ikke
annerledes eller verre for deg enn for andre.

29.03.18 10:00, Mestermann no
Jeg er enig med 00:15. Du trenger ikke si "uææææh" hver gang du innser at noe må pugges eller fortelle oss det.
Mange her inne kan både fire og fem fremmedspråk, og alle her kan minst ett. Språk lærer man bl.a. ved å pugge,
og det er ikke noe å syte over.