27.03.18 13:08
Hva er "strakstiltak" på tysk?

27.03.18 13:33
Sofortmaßnahmen